جشنواره شعار منتخب باشگاه مشتریان

مقدمه

ازعناصر مهم در تبلیغات و برندینگ ، انتخاب و ترویج شعار سازمانی است. این شعار مهمترین ادعای سامانه می باشد و با ضریب مضاعف تکرار می تواند به عنوان یکی از محوری ترین بخش های سامانه باشگاه مشتریان بکار رود البته اگر زیبا باشد و هدف مورد نظر را در ذهن مشتری حک نماید . با عنایت به رونمایی باشگاه مشتریان بانک تجارت با هدف عضوگیری و آغاز فعالیت آن جشنواره ای با عنوان شعار منتخب باشگاه مشتریان بانک تجارت به شرح ذیل برگزار میگردد:

عنوان جشنواره

شعار منتخب باشگاه مشتریان

اهداف طرح

 • معرفی و آغاز فعالیت باشگاه مشتریان بانک تجارت
 • عضوگیری در باشگاه مشتریان بانک تجارت
 • انتخاب شعار تبلیغاتی باشگاه مشتریان بانک تجارت

نحوه برگزاری و انتخاب برنده جشنواره

 • مشتریان با ورود به سیستم باشگاه مشتریان از طریق اینترنت ( www.Tejaratclub.ir)بعد از ثبت نام و عضویت در باشگاه در جشنواره شعار منتخب شرکت کرده و اجازه ثبت 3 شعار تبلیغاتی را خواهند داشت .
 • بهترین شعار طبق نظر متولی پروژه انتخاب خواهد گردید .

زمان برگزاری جشنواره

از (1394/12/15) لغایت ( 1395/02/15)

جایزه جشنواره

یک دستگاه خودروی سراتو

ویژگی های شعار منتخب

 • اختصار و ایجاز ( حداکثر 7 تا 8 کلمه )
 • ساده ، خلاقانه و جدید
 • قابل فهم در فرهنگ و زبان
 • مرتبط با فعالیت سامانه و برند
 • قرار دادن مخاطب به عنوان محور اصلی
 • تطبیق با باورها و نگرش های جامعه
 • منحصر بفرد ، باور پذیر و به دور از رویا پردازی