لیست جشنواره ها و قرعه کشی ها


جشنواره حرکتی نو - ویژه همکاران منطقه جنوب غرب تهران
از 1396/05/10 تا 1396/06/10
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 20 امتیاز
جشنواره دعوت از دوستان - ویژه همکاران تجارتی
از 1396/05/01 تا 1396/06/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 10 امتیاز
جشنواره دیمه
از 1396/04/01 تا 1396/05/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 30 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - سیتی سنتر قشم
از 1396/02/01 تا 1396/10/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - پاساژ رضا
از 1395/12/01 تا 1396/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - سیتی سنتر اصفهان
از 1395/12/01 تا 1396/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - میلاد نور
از 1395/12/01 تا 1396/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - قائم تجریش
از 1395/12/01 تا 1396/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - ستاره باران تبریز
از 1395/12/01 تا 1396/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - پروما مشهد
از 1395/12/01 تا 1396/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره طلایی پایانه های فروش - آفتاب فارس
از 1395/12/01 تا 1396/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره بازاریابان خاک اهورایی
از 1396/04/05 تا 1396/07/05
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 30 امتیاز
خاتمه یافته
رویای پرواز در بهار
از 1395/12/28 تا 1396/01/30
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره خرید خودرو
از 1395/12/01 تا 1395/12/20
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 10 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره عکس دانشجويي
از 1395/07/01 تا 1395/10/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه امیرکبیر(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره عیدانه و بهارانه بانک تجارت
از 1394/12/22 تا 1395/02/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره شعار منتخب باشگاه مشتریان
از 1394/12/15 تا 1395/04/31
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره همکار بانک - همراه بانک ویژه همکاران بانک تجارت
از 1394/06/02 تا 1394/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز