اعلام اسامی برندگان جشنواره جایزه بزرگ

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی جایزه استان
1 منصور شبانی 0859064*** کمک هزینه خرید يك دستگاه خودرو 206 زنجان


ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی جایزه استان
1لیلا جهانی 2120745*** سشوار بابلیس گلستان
2محمد یحیى ایمانیان نجف ا 1092185*** ریش تراش فیلیپس اصفهان
3امیدعلی دادگر 6409652*** ریش تراش فیلیپس آذربايجان غربي
4سعيد شه بخش 3610921*** ریش تراش فیلیپس سيستان و بلوچستان
5سعید صادقی دهزیری 2471582*** ریش تراش فیلیپس فارس
6علي برهمند 0819791*** ریش تراش فیلیپس خراسان رضوي
7ستاره رحمانی زاده 1754514*** سشوار بابلیس خوزستان
8زکیه البوغبیش 1899824*** سشوار بابلیس خوزستان
9محمد عالمی 4579720*** ریش تراش فیلیپس سمنان
10محمدعليلطفي رضواني 5709571*** ساعت مچی جاست کاوالیخراسان رضوي
11كيارش كيانيان 1931069*** ساعت مچی جاست کاوالیخوزستان
12جواد باقری 4360136*** فشار سنج بازویی زنجان
13الهام خوان پايه 4431925*** فشار سنج بازویی يزد
14سعيد سبتاوي 3490237*** فشار سنج بازویی خوزستان
15محمدصادق زارعی 2181179*** فشار سنج بازویی خراسان رضوي
16میلاد شعبان 0570057*** فشار سنج بازویی مرکزي
17زهره شریفی 4321472*** کیف چرم گاردقزوين
18مهديه ماه روئي زاده 2980806*** کیف چرم گاردکرمان
19بهزاد خلیلی 0076219*** فشار سنج بازوییتهران
20رضا امیدی 4410464*** گلیم استان اردبیلزنجان
21مهدي رجبي 5410155*** گلیم استان اردبیلاصفهان
22پوريا نريماني فر 2300421*** گلیم استان اردبیلتهران
23علي اخوان ارجمند 1284967*** ریش تراش فیلیپساصفهان
24صدر امیرلو 6159116*** ریش تراش فیلیپسزنجان
25تیمور نظری فرد 4679660*** ریش تراش فیلیپسچهارمحال و بختياري
26محمدعلی قربانیان 4569674*** کیف چرم درسا تهران
27سیدامیرمحمد قرانی 1370778*** کیف چرم درسا آذربايجان شرقي
28احمد روحانی 0901516*** کیف چرم درسا خراسان رضوي
29عبدالرسول انوری 1817172*** کیف چرم درسا بوشهر
30مهدي بهرامي آقابابائي 4320809*** کیف چرم گاردقزوين
31سیما طلعت قوشچی 6379941*** کیف چرم گاردآذربايجان غربي
32عبدالواحد رحیمی 4709632*** کیف چرم گاردهرمزگان
33فریبا قمری 4500839*** کیف چرم درسا تهران
34علی مروئی میلان 4929946*** اسپیکر وای فای دار آذربايجان غربي
35حسن رضائی 4208855*** اسپیکر وای فای دار لرستان
36عرفان رضاپورمسگريان فرد 0012567*** اسپیکر وای فای دار تهران
37رضا سلیمانی 4679015*** اسپیکر وای فای دار چهارمحال و بختياري
38ترابعلی غریبی 4282505*** (صنایع دستی(بشقاب پرنده بزرگ فیروزهتهران
39علیرضا علیخانی 0061808*** (صنایع دستی(بشقاب پرنده بزرگ فیروزهبوشهر
40سیداحمد حسینی 6499793*** (صنایع دستی(آجیل خوری 20 فیروزهفارس
41رسول امیری 5078759*** (صنایع دستی(آجیل خوری 20 فیروزهآذربايجان شرقي
42ابراهیم جمالی 3521087*** (صنایع دستی(آجیل خوری 20 فیروزهبوشهر
43سمیه رضائی 5519823*** کیف چرم انزو يزد
44مجید بختیاری 0072853*** کیف چرم انزو تهران
45سیدجلال موسوی 3579749*** کیف چرم انزو بوشهر
46نورهایر آرتونی 0602994*** کیف چرم انزو البرز
47علی عادلی 1581573*** ساعت فره میلانو مردانهآذربايجان شرقي
48حسین لطفعلی زاده مهرابادی 1189192*** ساعت فره میلانو مردانهتهران
49ژرژ مینائیان 0559207*** ساعت فره میلانو مردانهتهران
50شعبانعلی عظیمی 5799414*** ساعت فره میلانو مردانهمازندران

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت