جشنواره همکار بانک - همراه بانک ویژه همکاران بانک تجارت

با عنایت به اهمیت توسعه دانش و توانمندی همکاران بانک تجارت در حوزه خدمات الکترونیک و لزوم معرفی اینگونه خدمات به مشتریان و جهت ایجاد انگیزه در کارکنان برای توسعه مهارت بازاریابی خدمات ،جشنواره خدمات الکترونیک ویژه همکاران برگزار می گردد. همکاران با ورود به سیستم باشگاه مشتریان از طریق لینک باشگاه مشتریان در صفحه اول اینترانت ، فیلدهای پروفایل را تکمیل و به عضویت باشگاه در خواهند آمد. بمنظور بهره مندی از مزایای این طرح نیزمی بایست در بخش جشنواره باشگاه مشتریان "جشنواره همکار بانک – همراه بانک " نیز ثبت نام نمایند.
نحوه عضویت در باشگاه مشتریان
  •   اخذ نام کاربری و کلمه عبور از طریق منوی 25 سیستم تحویلداری و سپس سیستم ORM
  •   ورود به سایت باشگاه مشتریان از طریق لینک موجود در صفحه اول اینترانت با یکی از کارتهای تجارت

امتیاز دهی در جشنواره همکاران
کلیه تراکنش هایی که از طریق درگاههای غیرحضوری بانک (تلفنبانک ، اینترنت بانک ،موبایل بانک و ATM ) انجام می پذیرد مشمول امتیاز می گردد . شرح خدمات و امتیازات متعلقه به هر تراکنش در انتهای صفحه قابل رویت می باشد .
زمان برگزاری جشنواره
از (94/06/02) لغایت ( 94/09/30)
برندگان جشنواره
  •    نود ساعت اضافه کار...................................... 7 نفراول در هر منطقه
  •    نود ساعت اضافه کار...................................... 7 نفراول در ستاد ادارات مرکزی
  •    کارت هدیه 2 میلیون ریالی............................. 50 نفر
  •    تبلت ............................................................ 10 نفر
  •    گوشی موبایل..............................................10نفر
فهرست امتیازات جشنواره :
نوع خدمت امتیاز در جشنواره سقف امتیاز در یک روز
انتقال وجه از حساب تجارت به حساب تجارت ، خرید شارژ (همراه اول - ایرانسل- رایتل ) ، نیکوکاری - موبایل بانک 0.25 1.25
انتقال وجه از کارت تجارت به کارت تجارت وسایر بانکها ( موبایل بانک ، اینترنت بانک ، درگاه پرداخت) 1 10
پرداخت قبوض - موبایل بانک 1 بدون محدودیت
انتقال وجه پایا - موبایل بانک 0.25 1.25
انتقال وجه ساتنا - موبایل بانک 0 0
انتقال وجه از حساب تجارت به حساب تجارت - تلفنبانک 0.25 1.25
پرداخت قبوض - تلفنبانک 1 بدون محدودیت
انتقال وجه از حساب تجارت به حساب تجارت و کارت تجارت - اینترنت بانک 0.25 1.25
پرداخت قبوض - اینترنت بانک 1 بدون محدودیت
انتقال وجه پایا - اینترنت بانک 0.25 1.25
انتقال وجه ساتنا - اینترنت بانک 0.25 بدون محدودیت
خرید شارژ همراه اول - اینترنت بانک و درگاه پرداخت 0.25 1.25
خرید شارژ ایرانسل - اینترنت بانک و درگاه پرداخت 0.25 1.25
پرداخت قبوض - pos فروشگاهی 1 بدون محدودیت
خرید شارژ (ایرانسل ، همراه اول ، رایتل ) ،خرید از POS فروشگاهی( تجارت وسایر بانکها ) 0.25 2.5
انتقال وجه از کارت تجارت به حساب تجارت ، کمک های مردمی - ATM 0.25 1.25
انتقال وجه از کارت تجارت به کارت سایر بانک ها - ATM 1 بدون محدودیت
پرداخت قبوض - ATM 1 بدون محدودیت
خرید شارژ همراه اول - ATM 0.25 1.25
خرید شارژ ایرانسل - ATM 0.25 1.25
برداشت وجه - ATM 0.25 1.25
پرداخت قبض (آب،برق،گاز؛تلفن ثابت، تلفن همراه) - درگاه پرداخت اینترنتی 1 بدون محدودیت
خرید شارژ رایتل - درگاه پرداخت اینترنتی 0 0
خرید غیرحضوری - درگاه پرداخت اینترنتی 0.25 بدون محدودیت
انتقال وجه از کارت تجارت به کارت سایر بانک ها - pos شعب 0 0
برداشت وجه - pos شعب 0.25 0.75

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت