برندگان جشنواره همکار بانک - همراه بانک

# مبلغ ده میلیون ریال پول نقد
ادارات مستقل و مرکزی
1 مسعود فردوسي 221306 مديريت امور اجرائي فناوري اطلاعات
2 محبوبه محمدی 323754 شعب مستقل
3 مینا اله وردی لوی مطلق 327421 مديريت امورمالي
4 سید باقر جلیلی 285671 مديريت اموربازرسي
5 عارف بهمن لاهرودلو 894562 شرکت خدمات تجارت
6 اسماعیل زیرکی 311691 مديريت امورحراست
7 عبدالرضا نائب 315073 مديريت امورحراست
نفرات برتر مناطق تهران
1 ابوذ ر ایزدی 293833 مديريت شعب غرب ومركز تهران
2 طاهره روزبهانی 328563 مديريت شعب غرب ومركز تهران
3 عبداله قربانی ساسانسرا 335989 مديريت شعب شمال شرق تهران
4 مهدی دلنواز 288744 مديريت شعب شمال غرب تهران
5 فاطمه آقامعلی زاده 322247 مديريت شعب غرب ومركز تهران
6 رضا ژیان 284440 مديريت شعب شمال غرب تهران
7 مهدی رفیعی 200173 مديريت شعب شمال غرب تهران
نفرات برتر ناحیه دو
1 محسن عباسی اصل 326193 مديريت شعب استان اردبيل
2 بهروز محمودی 288332 مديريت شعب استان البرز
3 حسین فخرایی 283944 مديريت شعب استان خراسان رضوي
4 مجید حیدری 342464 مديريت شعب استان اصفهان
5 جواد اسدی 342713 مديريت شعب استان خراسان رضوي
6 هادی غفرانی 246575 مديريت شعب استان خراسان رضوي
7 محسن اسمعیلی شنازندی 293691 مديريت شعب استان البرز
نفرات برتر ناحیه یک
1 محمد محمدی مجد 237881 مديريت شعب استان مازندران
2 حسین حیدری اسبویی 333091 مديريت شعب استان مازندران
3 عباس فریدون پور 304051 مديريت شعب استان فارس
4 سعید عباس ترکی 340577 مديريت شعب استان خوزستان
5 حسین قنبری 304258 مديريت شعب استان آذربايجانشرقي
6 مازیار مقدم 318683 مديريت شعب استان مازندران
7 غلامرضا رابطي قشلاقي 219451 مديريت شعب استان زنجان
# معادل هفت میلیون ریال
ده نفر ( تبلت )
1 وحید مولایی 325231 مديريت شعب استان آذربايجانغربي
2 طیبه مرتضوی دیزیچه 289957 مديريت شعب استان اصفهان
3 عباس بایرامی 305569 مديريت شعب استان اردبيل
4 اسفندیار پرکمان 332726 مديريت شعب استان هرمزگان
5 مسعود امجدی 333670 مديريت شعب استان البرز
6 قدرت بـزرگـواری 242191 مديريت شعب استان کهگياويه وبويراحمد
7 سیدمنصور حاج میری 265258 مديريت شعب استان قزوين
8 محمدعلی میرزایی 339191 مديريت شعب استان آذربايجانشرقي
9 مهدی دادجــــو 295702 مديريت شعب استان فارس
10 مجید صابری 157321 مديريت شعب استان آذربايجانغربي
# معادل پنج میلیون ریال
ده نفر (گوشی موبایل )
1 سیدمحمد موسوی داودی 237950 مديريت شعب استان مازندران
2 علی مولایی 256571 مديريت شعب استان آذربايجانشرقي
3 علی اکبر امینی 212049 مديريت شعب استان اصفهان
4 عباس مرادی 927344 استان قزوين
5 سجاد گل محمدی اندریان 336734 مديريت شعب استان آذربايجانشرقي
6 رضا عباس نژاد 927270 استان آذربايجان شرقي
7 رضا قره باغی 311931 مديريت شعب استان زنجان
8 قنبر کهوری نژاد بندری 288243 مديريت شعب استان هرمزگان
9 مسعود حسینی پور 292747 مديريت شعب استان يزد
10 صدیقه آزور 330759 مديريت شعب استان هرمزگان
# به ارزش دو میلیون ریال
پنجاه نفر (کارت هدیه دو میلیون ریالی)
1 رحیم نوروزدولت آبادی 262597 مديريت شعب استان اردبيل
2 غلامرضا عبودی 337081 مديريت شعب استان فارس
3 احمد نیک پور 246243 مدیریت امور اعتباری
4 حسین بختیاری 230806 مديريت شعب جنوب شرق تهران
5 محمدعلی محمدی 329293 مديريت شعب استان خوزستان
6 رضا نوابی 228568 مديريت شعب غرب ومركز تهران
7 کمال عبدلی 211711 مديريت شعب استان اصفهان
8 مجید شاه صنمی 227177 مدیریت امور اعتباری
9 رضا ژاله آرا 156950 مديريت شعب استان زنجان
10 محسن شهریاری 204548 مديريت شعب شمال غرب تهران
11 حسن اسدی 275129 مدیریت امور حراست
12 محمدحسین امینی پوربهابادی 238994 مديريت شعب استان يزد
13 علی اصغر دهرویه 197111 مديريت شعب جنوب غرب تهران
14 مینا دخانی 276449 مديريت شعب شمال غرب تهران
15 سمیه پورامینی 292273 مديريت شعب استان يزد
16 محمد خدیوی 227613 مديريت شعب جنوب غرب تهران
17 محمد جوهری 196099 مديريت شعب استان اصفهان
18 منصور استقامت علی آباد 263567 مديريت شعب استان يزد
19 محسن منصوری نمین 297841 مديريت شعب استان اردبيل
20 غلامرضا میری 297117 مديريت شعب استان فارس
21 امیر رحیمی 242451 مديريت شعب استان همدان
22 غفار غفاری نافچی 342876 مديريت شعب استان چهارمحال وبختياري
23 اصغر حق گویی 289705 مديريت شعب استان اردبيل
24 شراره همیلی 318950 مديريت شعب استان کردستان
25 حمید کرمی 218071 مديريت شعب استان همدان
26 سیدمحمد موسوی آذ ر 227239 مديريت شعب جنوب غرب تهران
27 اکبر محمدباقری نیاری 242638 مديريت شعب استان اردبيل
28 محمد سراج 275399 شعبه مرکزی
29 مهدی زارع بزگ آبادی 297609 مديريت شعب استان يزد
30 محمد باقر حيدري 842189 استان زنجان
31 سیدمحمدرضا صادقیان 238742 مديريت شعب استان همدان
32 وحید جباری 324116 مديريت شعب جنوب غرب تهران
33 محمد اميني 863180 استان زنجان
34 رامين ابوحمزه 302647 مديريت شعب استان مازندران
35 امین بازخانهء 255627 مديريت شعب استان خراسان شمالي
36 بهاء فلاحی 221790 مديريت شعب استان کردستان
37 فاطمه دیندار 295032 مديريت شعب استان هرمزگان
38 حسین عبداللهی 232918 مديريت شعب استان سمنان
39 مجتبی پیله وری 340479 مديريت شعب استان مركزي
40 جمشید مقدم 228423 مديريت شعب غرب ومركز تهران
41 رویا کمالی 293299 مديريت شعب استان فارس
42 احمد ستاری 338022 مديريت شعب استان همدان
43 محمدرضا بهادری 326685 مديريت شعب استان همدان
44 عبدالحمید شاهسنایی 852547 استان اصفهان
45 محمدرضا شاهین فرد 223712 مديريت شعب استان سيستان وبلوچستان
46 روح اله خیرانی آرانی 289492 مديريت شعب استان اصفهان
47 سید سجاد میرحسینی دیلمان 338766 مديريت شعب استان قزوين
48 محمد رضا رضائی 227005 مديريت شعب استان سمنان
49 همایون حیدری 183205 مديريت شعب استان ايلام
50 شفق موحد 164166 مديريت شعب جنوب غرب تهران

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت