جشنواره طلایی پایانه های فروشگاهی ایران کیش (98)

جشنواره اختصاصی ویژه پذیرندگان پوزهای ایران کیش در مراکز ذیل:
ميلاد نور،قائم تجريش،پاساژ رضا،سيتي سنتر قشم،انديشه،مهستان،منطقه آزاد ارس،الماس شرق،منطقه آزاد انزلي (ونوس)،منطقه آزاد اروند (كنزال المال)،پرديس كيش، دودلفين، نخل، نور،بازار قدیم
رديف كد مركز خريد نام مركز خريد نام مديريت تعداد كارت يك ميليون تعداد كارت پنج ميليون تعداد هر مراسم نوع خودرو تعداد خودرو تاریخ برگزاری اولين مراسم
1 101 ميلاد نور شمال غرب 100 20 4 فاقد خودرو 0 1398/01/27
2 102 قائم تجريش شمال شرق 40 18 4 پژو 206 1 1398/02/14
3 103 پاساژ رضا جنوب شرق 30 15 4 پژو 206 1 1398/01/30
4 108 سيتي سنتر قشم هرمزگان 30 15 4 پژو 206 2 1398/02/11
5 201 انديشه شمال شرق 30 19 4 پژو 206 1 *
6 202 مهستان البرز 30 15 4 پژو 206 1 *
7 203 منطقه آزاد ارس آذربايجان شرقي 30 35 4 پژو 206 2 1398/02/03
8 204 الماس شرق خراسان رضوي 30 15 4 پژو 206 1 1398/01/29
9 205 منطقه آزاد انزلي (ونوس) گيلان 30 15 4 ريو 1 *
10 206 منطقه آزاد اروند (كنزال المال) خوزستان 40 15 4 داماي X5 1 1398/02/05
11 207 پرديس كيش هرمزگان 40 15 4 پژو 206 1 *
12 208 دودلفين هرمزگان 30 35 4 پژو 206 2 1398/02/12
13 208 نخل هرمزگان 30 35 4 پژو 206 2 1398/02/12
14 208 نور هرمزگان 30 35 4 پژو 206 2 1398/02/12
15 208 بازار قدیم هرمزگان 30 35 4 پژو 206 2 1398/02/12
زمان برگزاری جشنواره
از مورخ 1397/11/01 الی 1398/12/29

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت