اعلام برندگان جشنواره جاری کارت

برنده یک دستگاه خودرو پژو 206 (دوره هشتم)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   علی باقری 4670066617


گليم و تابلو گليم دستباف

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حميد روستا 2410924565
2   پريا بيات 4610608685
3   شرف عبداللهي 0888322917
4   عبدالوحيد فاضلي 3701583889
5   مرواريد شكرخوار 2280039672
6   خدارحم نادعلي 4621963661
7   عباس آهوان 0035037164
8   حسين خرم دره 1755673884
9   معصومه سليماني 6449736852
10   غلامحسين عسگريان 2279787997
11   احترام نظري قادر 4010913843
12   حسن نخعي 0900888490
13   حسين لطفعلي زاده مهرابادي 1189192977
14   سيدمحمدعلي نوربخش حسيني 0931482666
15   هادي بروايه 1752040805
16   محمود نجفي موسوي 4722410798
17   محسن تمهيدي 1379562759
18   ابراهيم جهانگيري دميرچي 0067702414
19   سيدعبدالرحمان عزيزي 2899698753
20   روح اله صمدي 4324726795
21   علي رحماني 3392244368
22   احمد شكري 0048320137
23   محمد كردي 4130694502
24   مرتضي عبدالحي 0073504874
25   اكبر رهي 2754554769
26   حسين سجادي 0681087382
27   مهدي شمسائي 1860374255
28   محمدحسين عسگري فرد 0380768836
29   شهرام رحماني 4390179721
30   زهرا عمادزاده 2002429219
31   عليرضا مسلمي سوارآبادي 0530625504
32   اصغر قالبي حاجيوند 4160036376
33   سيامك احمدي 0051548690
34   رحيم نبي زاده 0492426856
35   احمدرضا نمازي اصفهاني 1282277499
36   اميرحسين كريميان محمدآبادي 5649671206
37   غلامحسين خمر 5338901943
38   حسن باپير 2889476049
39   فروغ اسدي 0059974151
40   اسماعيل خسروي 3521175936
41   وحيد يعقوبي 4032246572
42   مصطفي بهروزي كيا 1755095945
43   سيداصغر توكلي بهرام نژاد 0048335479
44   معصوم صميمي 5089507007
45   صمد قهوچيان 1500177784
46   محسن رمضاني نوق 3051963461
47   سيدمهدي حسيني 2229792180
48   محمد پوردريس رفيعي 1861329857
49   سيدحسن لاجوردي 0044026412
50   مهدي بلوردي 3071548745
51   حسين مهرابي 4579272595
52   مهدي مرادي 4270799986
53   محسن عليان 0010513371
54   حسين مشايخي 3421618501
55   فواد احمدزاده 3859911740
56   علي سام خانياني 2219918564
57   حميد احمدزاده 6619436196
58   نظام الدين يزداني كهنه شهري 2851179624
59   زينب محمدلو 2803229366
60   فرزانه سليماني نيا 5410059778
61   مينا رضائي 1810842654
62   جعفر دادوند 2871812241
63   كاظم آبتين 3660274976
64   رضا امامي 0491491999
65   ابراهيم جهاني 3700419872
66   ماجيد خسروي 3820360123
67   عليرضا خداداد 0452901723
68   محمد ملااسمعيل 0452764750
69   مريم نوروزي 0370779282
70   سيدوحيد وزيري 0078719836
71   فريدون كمالي 3761926065
72   محمدحسين افشاري 5089263477
73   شيرين خليق انزاب 0063329761
74   محسن جنگي بغده كندي 3760312454
75   هاشم پورمحبي 5089317313
76   ناصر سلطان پور 1580147021
77   اسحق شهركي 3620257841
78   محمدعلي جامعي 1752289870
79   سجاد زاهدي راد 0323661017
80   علي ضرغامي 4989285522
81   مرتضي پناهي جاروبي 4689981353
82   سيدكاظم حاجي ميراسمعيل 0038911231
83   بابك عسگري 1381132669
84   مسعود رئيسي 1971281301
85   محمدرضا غفاريان ساعد 0941331547
86   زاهده شرفي 0069758905
87   منصور بولاقي 3621044949
88   حيدر زينالي 2803167948
89   غلامرضا دلخوش   3591082066
90   احسان كهن پور 3621791027
91   سيده رعنا سيدين خراساني 0035516461
92   فريد وكيلي تهامي 1377164756
93   علي بياد 2752792808
94   يوسف رجبي 2959603605
95   محمدرضا احسن زاده كلاهي 1379192315
96   سيدمصطفي موسوي تلوكلا 5769864664
97   سيدصادق بني سعيد 1816968846
98   عادل رنجبرميل آغاردان 1638463379
99   صالح فخري قورميك 2752902654
100   قاسم كوهي 0382057295
101   امين نوري 6349931076
102   علي اهدائي 1951064682
103   شهريار مرداني 1818938383
104   هيراد بحراني 0055011071
105   علي لامعي رامندي 4391886014
106   محمدرضا اكبري 0889278131
107   الهام اشرفي 4270677058
108   عبدالرضا كرمي 4519671396
109   مجيد محمدي اسكوئي 1372882472
110   اميدعلي اميدي فرد 4131548501
111   علي النقي ابدالي 2801261971
112   فاطمه سبحاني فر 3961067856
113   سعيد عظيمي شهرابي 0056112947
114   اسماعيل سروي 6499980471
115   تيمور رضائي مقدم 0638393728
116   علي اوسط پورتقي 2279182904
117   عليرضا اسدي اردلي 1755522657
118   اميرهوشنگ شفيعي 1379966272
119   مسعود وطن آرا 0062087037
120   نصراله حيدري سزنقي 5889930753
برنده یک دستگاه خودرو پژو 206 (دوره هفتم)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مهدی اسماعیلی 2181270181


exosچمدان لوجل

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمدحسين حكمت 4432107103
2   سيدعادل شجري پورجابري 1816944981
3   علي اصغر دهقان 2300522357
4   مژگان فرخ پي 1754207502
5   فاطمه بهروج 3978816458
6   غلامرضا رستمي ارجمند 1377924939
7   ابراهيم محمدي 3559552583
8   ابراهيم زارع پور 4050948052
9   شب چراغ يوسفي 1841052205
10   عبدالهادي بلداجي 1286068398


lumoچمدان لوجل  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
11   صديقه عظيمي 1861163681
12   محمدامين رسول پور 2871489475
13   روح الله ساعدي 5919738707
14   محمود حميدي 0946087131
15   صمد قاسم زاده قراملكي 1380839254
16   مرتضي خاتمي 6649451479
17   محمدرضا لطفي راد 4322620711
18   سالار مردوخي 3838897307
19   محمدصادق كرماني 4723647252
20   سيدرضا ميرشريفا 0072801999
21   قنبر وليلوئي 1739756517
22   مجيد رضائي 4432785713
23   امين مقدم 1950943186
24   رامين رزقي رشت آبادي 2219086917
25   صاحب جوان بخت 4999887096
26   پريوش فصيحي 1817100602
27   مجيد علي 0491964196
28   صدقعلي لايقي گنبري 1709102659
29   حسن شوقي زاده 0057533431
30   جلال صلح ميرزائي 0075799391


کيف اداري زيپي چرمي جنوا  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
31   عباس بهاري 2297012926
32   مصطفي ثابت نژاد 1371713650
33   داود پرهيزكاري 0321588991
34   كاظم كريميان كاكلكي 4623153347
35   حميد رخشان 6179662894
36   عباس   محمدي آذر 2928910506
37   حسن بابائي كاردكلائي 2092083546
38   اكبر ايران منش 2993500295
39   سليمان تكلو 0057719217
40   عبدالامير پناهي مكاري 2000838391
41   عبدالهادي آزاد 2511363054
42   باقر لطفي 2948859001
43   محسن پيشوائي 4449875834
44   يوسف سلطاني ملكي 1728418143
45   سهراب جعفري 4500425713
46   بيژن دفاعي 2296848389
47   واحدبخش   بلوچ شاركي 5259261089
48   جوانشير صادقي باغچه جگي 2850223522
49   بهزاد بهاوري 4324426627
50   رضا دهقان زاد 5679357550
51   قادر مرادخاني 2801407151
52   حاتم بهاريان 3730734326
53   جمال دريانورددرگهاني 3459716657
54   هوشنگ ساعدي خلعت بري 0033274398
55   راشد رشيدي 4709826064
56   سعيد حاجي 4310516068
57   سيدجمشيد اسلامي بهروزي 4284853805
58   عبدالحسين بهاري 2300635607
59   عبدالخالق هونكزائي 3701982521
60   علي كاظمي 1861580592
61   عليرضا حجته الاسلامي 0054934907
62   هوشنگ نعمتي 1750372665
63   هراير شاه جهانيان 6219741048
64   جواد رحماني دولت آباد 0046897615
65   عبدالرضا سراج پور 1753647118
66   علي ريگي 3710119383
67   داريوش شريفي سوركي 2181176302
68   شهرام نژادحسن 1754247849
69   عنايت اله زارعي 2430107414
70   عبداله محمديان 1757028986
71   محسن طاهري كندر 4699864023
72   بهلول تقي لو 4285326396
73   مرتضي فرهادي كمره 3932447778
74   سجاد خليلي 2939944784
75   احمد كدخدائي خلفي 0050169718
76   قربانعلي حسين خاني 0602732379
77   ابرار امجدي هلان 1718369603
78   اسماعيل نجفي مديسه 1171082223
79   سيدآقا هاشمي تروجني 2181408203
80   سيدحسين حسيني طبالونداني 5189339521
81   سكينه رحيمي تبار 0066199638
82   منوچهر اصفهانيان 0041799844
83   الهام محمودي 1292569247
84   مهدي دستي گردي 0650523660
85   مهران احمدي بلوطكي 1841545589
86   محمد اسدي 1755061730
87   عبداله شهبا 3070835287
88   محمد ترامشلو 0071730672
89   بوذرجمهر تقي زاده اسكندري 0044952392
90   علي اكبر بادامبرجاه 0042009340
91   مهدي گروهي 1284953777
92   نوراله خليلي تيرتاشي 5799876301
93   محمدابراهيم غفوري 5589864127
94   محمدرضا بهار 1829049161
95   سيدمحمدرضا كياني 0054033705
96   علي آزاده 1709977760
97   احمد خسروي 4171201349
98   محمداسمعيل چالاكي 1219872563
99   نظام الملك عسكري زاده 1950436713
100   نسرين افشار 2899796402
101   ناصر صيادي خواه 1382538804
102   رحمن پاشائي 0075760721
103   كيان مصطفوي نوائي 0070898669
104   غزاله ارشادلنگرودي 4710876037
105   شمسعلي پاك سرشت 4269237465
106   حسين آژيرات 0082566976
107   خالد زارعي 3859727494
108   محمد كاشاني 0532497198
109   اميد نجاتي محرمي 0681883601
110   عليرضا شهنام نيا 1290456437
111   منوچهر اسدي 1817017292
112   علي پورايرج خلجاني 1381464424
113   رضا شاه حيدري پور 3179903783
114   فرخ برزيده 0030689937
115   سيدمحمدرضا مشهدي 1250057256
116   محمدرضا صدقي 2298888760
117   مرضيه عباس پور 1289147825
118   فاطمه فولادي 0062092766
119   مهدي بوچاني 2162621411
120   اكبر صادق پور 1580172504


برنده یک دستگاه خودرو پژو 206 (دوره ششم)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   بهنام قيصري 0069860564


کمک هزینه سفر

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   كريم عسكري راد 1950951006
2   ادريس مصطفوي 2899210297
3   عبدالحميد شه منظري 1378238737
4   يوسف برجي 4372031939
5   فرمان غفارزاده چقوش 1640018328
6   علي نعمتي 6839682609
7   محمد صفري گرجان 1465361626
8   بهاره قورچيان 0071724338
9   زهرابيگم سفيدگر 2063228795
10   نير علي پورقرباني 1363251724
11   مهين حسيني 0621708127
12   محمدتقي اسلامي حسن آبادي 4489398506
13   يحيي بهرامي 3781192652
14   حميد مدرس 1284428311
15   محمدگل ميربلوچ زهي 3719478068
16   محمدحسين عظيمي زاده 4430650391
17   فرج ملكي 2851311591
18   عبدالحسين ستاري 1288369336
19   فرامرز ولي دوست رضائي 2750684048
20   فرهاد لطافت 1382442238
21   عبدالحميد حبيبي 0040057496
22   نيما لطف اللهي 1375952714
23   ميلاد وطن دوست 3490090756
24   رويا افشاري 1377431983
25   علي محمدي بدررفته 1128967421
26   نگار محمدي خراساني 1850034028
27   فاطمه بابائي 2181274551
28   علي علائي فر 1729784321
29   فهيم قاسم بگلو 1581943237
30   عمر شيخي 3760865739
31   شاهپور پاپري 3520142155
32   محمدرضا كارگردهر 4839641706
33   اميررضا جهانبخش 1819637956
34   ميرياور سيدشكري چنذانق 1462691803
35   حميدرضا صدقي طارمي 0047136839
36   بهمن راهري 1360929851
37   ناهيد سميعي خلج آبادي 0450495371
38   نيما كاظمي شيرازي 0067280188
39   حسن جعفري نژادقره لر 1466391464
40   فاطمه شكري 0036817813
41   مهرتاج شكرزهي 3621053301
42   مجتبي بام نشين 3539921249
43   محمدحسن صائمي 5209745015
44   عليرضا كاظمي آذرتمر 2851794566
45   عليرضا سيديان افشار 6150011852
46   مرتضي قلي حافظي 1972076256
47   محمدحسين پاشاپور 2802559761
48   اسداله فتاحي كتي لته 5779722773
49   قربان آقائي 1502550113
50   محمدعلي قرباني 2180756046
51   روح الله متقي دستنائي 6339755534
52   شنبه اشرفي زاده 6099773355
53   عثمان خضرزاده 2909046036
54   حمدالله محمدي 4268889671
55   فرشاد ازكات 3230086813
56   رامين قاسم نژاد 2820065929
57   فاطمه حاج اسمعيليان 4580037146
58   علي محمد كياني 0621225827
59   نادر شناسا 2491099039
60   نجف خشائي 2753484554
61   محمد الهي فر 4722856060
62   عبدالغفور محمدي 3701309140
63   سعيد ساعي 2002150400
64   سعيد محمدي 2899066021
65   سيدعباس صباح اصفهاني 0452181925
66   فرهاد عمارستاني 1819073033
67   مجيد كارگر 0068219970
68   محمود سالارزائي 5339671763
69   مريم ابوعلي 1950546561
70   علي قلي زاده 1581622422
71   جليل سالك رنج كش 1377191583
72   سيدشهرام ميراسمعيلي 0054993601
73   جهاندار نصرتي 3732377830
74   علي خدادادي 3549145020
75   محمدجعفر فلاح 4431921079
76   هليا جراح زاده 4420458178
77   مصطفي زنگيشه ئي 3251985183
78   اسماء فرود 4860187644
79   كاظم حق پرست تجن گوكه 2739319460
80   كمال صفوي 0439565642
81   رضا تندروابراهيم آبادي 1817933981
82   كريم دوس علي وند 0700278605
83   عبدالرحيم بغدادی 1753378151
84   عبدالباسط ريگي 6119797017
85   عليرضا درياشناس 1950585311
86   سيدرسول موسوي فرد 1899640266
87   قربانعلي ترابي 1950071405
88   علي زهيري هاشم آبادي 5659400401
89   حميد رسولي 5399310120
90   رضا فرسائي 4490818696
91   فاطمه رادمنش 4198482101
92   كاظم كريمي 5419977117
93   سيدمرتضي حسيني 0653223609
94   هاشم اسماعيلي 1950933301
95   كاظم زارع بيدكي 4469726397
96   نادر خاني 1501753363
97   محمد كياني 0023857447
98   عليرضا سعدالدين 4569182070
99   عباس نظرعلي 4529805999
100   علي اكبر صدري 0041848810
101   حاتم يوسفيان پور 1899422536
102   حسن نوفرستي 0652789854
103   اكبر علي نژادفردفخيم 1373617101
104   داود اميري بلوردي 1380251028
105   محسن عربان ندوشن 4459929597
106   محمد نژادحسن 6049888086
107   حسين سپهري 3874394743
108   پرويز بيات ورجقي 0045810907
109   پويان محمدي 0053712821
110   ساسان محسن نژاد 0031173640
111   محمد اسلام خواه 2899311409
112   عليرضا قرصي عنبران 0935051856
113   صادق پوراحمدي 1828520993
114   غلام هلال نوالنجق 1581090307
115   جواد طالبي خانقاه 1829379801
116   عقيل رمضاني 6549867071
117   رحمت اله سلطاني 4650280338
118   رضا قندالي 4609630427
119   جواد آقالاري 2802466976
120   الهام عباسي جبارآبادي 3255406080


برنده یک دستگاه خودرو پژو 206 (دوره پنجم)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   بهنام شريف زاده صوفيان 6239933457


ساعت مچی با برند معتبر جاست کاوالی

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   اكبر سليماني زاده 1199632058
2   ناصر حسيني تازياني 3392400815
3   فائزه حاجي حسيني 4431803424
4   سميه حيدري 3500389023
5   صالح قرباني 4270268255
6   علي اكبر ناصري كريم وند 1971843814
7   ميرشعبان حسيني 2142870171
8   مينا زلفي ليقوان 1379227240
9   معصومه استاجي 00452575648
10   نادر رياحي فرد 0031798519
11   ايمان واعظي انزها 0078264847
12   مهدي پروانه انباردان 1710017988
13   مهدي پرده دار 5090106177
14   مسعود نيازمند 3731746794
15   فريبا قمري 4500839534
16   علي كريمي 4323586302
17   زعفر نوري 1601517815
18   يوسف كنعانيان 2279380307
19   مهرداد ميررضائي 4859824377
20   مجيد سبحاني 0035730358
21   خليل هيوه چي 2030644730
22   عباس برسان 2142321852
23   سيدلطف الله درخشان 4250128989
24   جعفر مقصودي لشگران 2850745774
25   محمدحسين جنتي كلش 0322392918
26   مالك خناماني 3170034367
27   جعفر فرهادي 2909244180
28   علي ميرشكاري 3671087854
29   عليجان مهدوي درونكلائي 2064008292
30   علي قاسمي زاده نوقي پور 3050631961
31   حميد زاهدنسب 1292319161
32   رضا فريدي 2755129166
33   حجت اله موطوري 1950412105
34   حسين صبوري 4370565154
35   بهرام داودي 1818203545
36   سعيد بغلاني 1816233595
37   محمد حبيبي رنجبري 1373753609
38   پيمان عموزاده 2803394537
39   فتاح يوسف زاده 2928860479
40   سعيد سعيدي 4609903776
41   فريدون شفيعيان 1972127926
42   محمد سراسير 1372767002
43   اسماعيل نجات رياضت بخش 0062086367
44   احمد رمضان پوريوسفده 2721283227
45   مجتبي ميچاني 0534956483
46   علي محمد گل تقي آبادي 0936505397
47   علي گلزاري مقدم 0947184449
48   محمود عجمي 2121910972
49   محمد مهرور 0653269927
50   مهرداد مياركياني 4839474907
51   مرادحسين بهرامي مقدم 4171119928
52   علي عراقي 2298893829
53   كبري نظري 4281111204
54   سياوش تحويلي نائيني 1249481813
55   عبدالامير البوحصار 1898365199
56   عبدالله سعيدي اصل 1841886599
57   ذكرعلي اسدي 1602629552
58   احسان كاشاني ملكي 1260369110
59   محمد جمشيدي 4519578442
60   رضا معظمي گودرزي 440488303
61   حجت اله ثنائي 3521180042
62   مهدي نويد 0491968612
63   اسماعيل اميني 4324349509
64   ناصر رجبي 4431457283
65   علي سيفي طرقي 4898922880
66   جمال خوش قصه 3730591517
67   اميد بياتيان 4840025592
68   اقبال يوسف پناه 3762453241
69   سعيد دهقان باغي 4420159286
70   مرضيه قاسمي منفرد 0077492196
71   مرجان ذكياني 2754759662
72   رجبعلي علي نيااسبوئي 2064341234
73   علي غفاري 0533223873
74   عبدالعلي كربلائي رشيدشمس آبادي 2001534515
75   ميلاد عزيزي 6169951370
76   شبنم شكوهي طرقي 0055962114
77   عبدالحميد عمرزهي 3710085195
78   مسعود آزادبخت 4198591075
79   حسين رئيسي 3701547696
80   محمدسعيد صافي 68541902
81   مصطفي مباركي 1950851117
82   حامد جمعي 1951219661
83   علي پورصدامي 1757325948
84   رحيم قدري كركج 1380274206
85   فرامرز بيات 0491205521
86   محسن توان 5819911210
87   غلامرضا ربيع مقدم 1754082238
88   عليرضا قلعه دار 1817923552
89   سارا گشايشي 0073246530
90   ميرزاجليل تفكري بافقي 4479778594
91   عسكر ميكائيل دورجون 1462708501
92   عليرضا گشايشي 0057883874
93   محمدحسن دهقان رادفرد 0491147521
94   يوسف خسروي 3762247943
95   علي ارزنگ 1500883646
96   بيژن عطائي پور 2649157542
97   قربان سليماني 4939850048
98   توحيد اصولي هريس 1651112851
99   مجيد غزنوي 2753944350
100   داود يكه رنجبر 0078110742
101   عباسعلي احمدي 4591599647
102   حيدر محمدي 2850335363
103   مهدي اسلامي پور 3500904580
104   سيداكبر موسوي 4372026684
105   مختار مومني 3230640713
106   محبوب عظيمي 2800706546
107   نيره نجاتي مياندهي 2649274204
108   آرمان بيگلري 4231871590
109   محمود كاظمي 2229683640
110   علي رضا محمدي 0848805194
111   مهدي جانقلي 0383871311
112   علي عزيزيان 5819703049
113   زاهد روشن 1910804037
114   بهنام اسدي اهرنجاني 2851729411
115   پروانه پالوانه 4500208240
116   محمدحسن فرخي 3539300937
117   مقداد علي زاده سلطاني 1757357343
118   محمدجواد خانجاني 2162391651
119   اكبر تركاشوند 0320177602
120   محمدرضا جعفري 0651987164


برنده یک دستگاه خودرو 206 (دوره چهارم)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   عدنان دادگر 1899888888


صنایع دستی (مس و فیروزه)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   علي رحم ابراهيمي نژاد 4198501394
2   برجعلي جهاني قره چال 5079056614
3   مرتضي اسلاني 2269790855
4   اصغر حضرتي 4911132892
5   جليل ايمن پناه 0940395126
6   محمدرضا عابدي 0076256529
7   ابراهيم عبداللهي 2750937442
8   علي رضا قمري رحمتي 0940530252
9   ياشار زماني 2753662096
10   تقي عيوضي 1729184294
11   امين بايماني 1950714772
12   محمدرضا ياراحمد 0040300749
13   ميرحاج مامدي دريك 2850736090
14   عليرضا ناطقي 1229348212
15   احمد محمدي راد 0622307169
16   محمد نصيري مهرباني 6029062212
17   هادي محمدخاني 2938276801
18   خسرو كامران نري 2755421592
19   نعيم اسفندياري قلائي 6109903353
20   علي اصغر بصيرطوسي 0042394783
21   عبدالمجيد بن سعيد 1950460266
22   غلامرضا موسي قزويني 1753442230
23   هادي دريانورد 3501435177
24   سيدمحمدعلي رباني 0702274976
25   مصطفي سليمي رودسري 4839465207
26   اعظم مهدي زاده ريزي 1170761305
27   رضا صادقي 3255302323
28   صبر داودي مطلق 1756295263
29   رمضان نامدارزاده 1971860212
30   قدرت اله قلعه سري 2180991789
31   محمدمهدي حدادمحمدآبادي 0440626188
32   جعفر شگفتي 0930731654
33   عبداله ذبيح اللهي 0439437938
34   ميثم استادزاده 1757341374
35   اميرعلي معالي 0452836611
36   مهدي محمدي 3530151440
37   يحيي آهكي 3255716527
38   مهدي قاسمي اشكفتكي 4621746634
39   اعظم السادات كماني 2491067412
40   بهنام رسوليان 3840021340
41   مسعود مظلومي 2296738176
42   مصطفي نظري نسب 4285004372
43   غلامرضا مظفري 4500088237
44   علي رسولي نژاد 1911135392
45   علي اسحقي 3621598235
46   داود كاشي 0320046419
47   حميدرضا كاظمي كردستاني 0071616365
48   كرم يوسفي 5789772773
49   زهرا پارياب 0079884733
50   بهادر شاهي گاورقلعه 1464102971
51   مسعود قهرماني 4269499559
52   محمدمهدي جلودار 1751286711
53   علي فقيه عبدالهي 4989461411
54   بابك رياحي 2002560749
55   علي نوراللهي ايران پور 2980627429


صنایع دستی (مس و خاتم)  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمد سعادت 3849803775
2   عليرضا عابديني 0452319250
3   سعيد هواشمي 1756466378
4   روح الله صرفي 4579314743
5   محمدحسن نجف مطاع 3991681765
6   سيدمحمدعلي صداقت بايگي 0700257039
7   محمدرضا وفائي 0701582588
8   خسرو زينالفام 2970774836
9   علي رضا محبي 4270699078
10   سيروس شهاوند 1920203303
11   زهرا اموت 1971932493
12   حسن شكراله پوررضائيه 2754850635
13   مصطفي خوش فطرت 2801288251
14   جهان شير افتخاري 4170067355
15   سيدحميد عنبري 0933633459
16   مجتبي زارع بيدكي 4420676507
17   حسن يزدان مهر 2161105329
18   داود سيرتي 0074262807
19   فريده علاءالدين 4569421547
20   صفرعلي محمدي 4281178945
21   محمد عبادي 6619666027
22   نصراله استاديان 1861015161
23   آيدين براتي 2080407708
24   محمد طالبيان 6229841606
25   فرزاد اميني بالكانلو 2972152247
26   سيدميلاد هاشمي 0310573521
27   اسداله سعادتي 4283933139
28   غلامعلي مظفري 3961746087
29   اسماعيل ميرزائي 1817119869
30   محمد بالاور 6110096431
31   بهروز كريمي 3821417870
32   نعمت اله الفت 1262256232
33   احمدعلي احمدي 532937341
34   حسين فخارتازه يزدي 2430096684
35   مسعود ياسمي 4284192760
36   حسين طاهري 4171815290
37   سيدنبيل الدين فاطمــــي 2991466928
38   فرهاد امان كوكبي 2753613559
39   غلامرضا مختارزاده 0050091697
40   علي حسين درخشاني مهر 2000858090
41   ايوب سليمان زاده 6399604699
42   مهدي حسيني 4060212997
43   رضا فلاحي 4283538655
44   اميرحسين شريفي 1950056120
45   غلامرضا پوربهي 3501262663
46   وفا يوسفيان بابوكاني 1282782878
47   غلامرضا مردان دزفولي 1755631911
48   مهدي مصطفوي 6039562927
49   امير معاشري 1861180632
50   عليرضا درخشي تبريزي 1370933215


صنایع دستی (مس و پرداز)  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمدرضا حق پناه 1062719204
2   بهروز چاره جو 3253320103
3   مسعود نصرآزاداني 1293013927
4   نعمت اله مسيح پور 1861038674
5   حميد امانلو 4284616218
6   مرتضي غبيشاوي 1816463388
7   ابوالفضل قيدري 4391207389
8   بهمن گل محمدزاده كويچ 1360915346
9   رضا اسماعيلي 1502207214
10   اسمعيل شاهمرادي 3859210221
11   علي حقيقي اصل 859276041
12   قاسم اميري 1911659995
13   سيدعبداله حسني 3871649058
14   علي نوروزي 1819864367
15   عزيزاله حاتمي 1816962351


برنده یک دستگاه خودرو 206 (دوره سوم)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   احمد فرخي نيا 2002677832


سينما خانگي مدلHCD-SHAKEXI/ME4

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   سجاد صادق زاده 1720031320
2   مقصود كريم زاده 2971405710
3   درمحمد حسين بر 3701523800
4   فريبرز فقيهي 2631444213
5   محمدحسين عابدي 4590459353
6   بهرام اسمعيلي قوني 2850537411
7   حميد موحدي فر 1829385976
8   امير پرواره 3341378928


ماشين لباسشويي  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   اسعد احمدي 3849657701
2   محمود گلابي 4848542596
3   افشين قدردوست نخچي 0046852591
4   علي افضليان 0651732263
5   سيدسعيد ميرحسيني 0010509240
6   مسعود صفري 5609570034
7   رضا يعقوبي بيدسكان 0858904160
8   ناصر اميري 1756661014
9   زهرا زارع هرفته 3380303402
10   غلامحسن نيك نژادلاهيجاني 2721313444
11   حميدرضا مهدوي 5409730372
12   مرادحسين اختردانش 4849631851
13   يحيي باقري 4283684910
14   فضل اله توكل 1950063674
15   سيدعلي فراز 4431795065
16   احمدرضا مصطفي قره باغي 1376374900
17   سليمان خليلي 4939415805
18   محمدرضا شفيعي 384761321
19   اميد عاقلي زاده 2993692501
20   غلامرضا خدري غريب وند 5559540218
21   علي غضنفري 0569899753
22   احد شادامروز 48093221
23   محمدعلي ابارقي 2992514799
24   رمضان همتي 1583085521
25   مجيد سلطاني 46808566
26   جبار سواري 1910666750
27   محمد كاشاني زاده 2002153353
28   محسن مبلي 0046424083
29   عبدالحميد دوست محمدي 4132011641
30   مجيد محمدي تكبلاغ 6039184876


دوربين فيلمبرداري مدلHDR-AS50RBCE35  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   عليرضا اسدي اقبلاغي 4621698893
2   محمد علامه اي فر 6009502489
3   رضا لواف 2002719616
4   امين تارخ 2295067741
5   منصور جمالي زواره 1189412985
6   عيسي احمدي 0074628569
7   حامد سهراب زهي 3719785221


دوربين فيلمبرداري مدلHDR-CX405/BCE37  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمد نوروزي 0534188941
2   جهان وفاخواه 1740691954
3   بهرام خدائي 5419548453
4   حاصل محمدي 2899078658
5   محمود عزيزي تابش 3873430037
6   جواد جعفري منور 1377428389
7   رامين ياري زاده 1620767031
8   امين خوش رضا 2298421854
9   محمد نجفي 0579682056
10   مجتبي ميرزائي مشيري 0052739376
11   مهدي حسيني عبدالهي 0532447697
12   مهين جمشيدي 2030114601
13   سردار عزت پناه 3849795888
14   محمد مولاني 2929272341
15   غياث الدين طه محمدي 5029751270
16   ياسر شريفي 3050157836
17   احمد فلاح ديوكلائي 2160899577
18   مهدي عبداللهي 0067716296
19   الهه رضائي 0941287513
20   محمد حامدي 0054497132


جاروبرقي  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   فرخ طباطبائي اردكاني 0452051207
2   حميد همتي 3359124871
3   احمدرضا اويسي قرن 1290694699
4   فاطمه ستوده نياكراني 3070658253
5   كيوان بهبهاني زاده 1911363875
6   رحيم بخش جهانديده 3701695725
7   علي عليا 2297983476
8   رحيم استوار 2871511292
9   مجتبي جابري 0559651910
10   عبدالرحمن قره داشلي 4979526251
11   علي داداش نژاد 4320646401
12   علي هاشم زاده زوارق 1551921601
13   ابتسام نخيلي كوتي 1899856722
14   بهروز مسلمي پور 2122484918
15   اكبر طالبي خاوه 0383759919
16   امير سهامي 3329895268
17   ناصر دهواري 3700934262
18   مهري قاسمي 4622088614
19   ابراهيم بهاري 1500524913
20   مهدي مسلمي بيرامي 1708773691
21   سليمان علاقي 2239708301
22   مريم احمدبيگي دهبالائي 4500939156
23   مجتبي رضواني 0558949029
24   مهدي مهرابي 3932745558
25   رضا مرداني مقدم 0690478542
26   مسعود عبدالهي اصل 0320874753
27   رضا رضائي فردي 0036953105
28   جابر كرد 3719886115
29   پرويز عسكري نائيني 0049124579
30   مصطفي اله پناه زاده 1817259547
31   نوراله سقائي 4500704698
32   ميثم ساكي 3950071539
33   حسين شجاعي باغيني 2992997978
34   منصور سليمي 3359245512
35   علي يادياو 2003456597
36   مرتضي مافي نژاد 4322598447
37   محمدمهدي بهرام زاده 1756027919
38   اعظم يادگاراصفهان 1280396636
39   عاطفه رضايي 0059200464
40   يابر الهائي 5269027305
41   جابر يوسفي 0386462925
42   نيما آقازاده مشكي 2740010613
43   علي اكبر احمدزاده شوطلو 4929830338
44   حمزه غلامي هفشجاني 4621776711
45   مسعود اسكندري 6599870521
46   ميلاد عطائي 0383744989
47   فرامرز ميرزا 1829331124
48   ناصر رحيمي گركاني 0060322896
49   اصغر حق شناس 5110427984
50   علي عسگرلو 4410269097
51   محمد ريگي 3719336131
52   عليرضا هادي پناه 0651717779
53   ابوالفضل برهاني سردرود 1375092170
54   مهدي آهنگي 0083931910
55   محمدعلي مخلصي 2803159775


برنده یک دستگاه خودرو 206 (دوره دوم)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمدرضا گلرو 0651758033


دوچرخه برقي لاستيک پهن سايز36

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   هيوا خالدي قلايچي 2929736259
2   مصطفي ضيائي 4500749179
3   سيدمحمدرضا شمشادي 0923248651
4   احسان كبيري طامه 0063907119
5   سيدمهدي مرتضوي لاهيجاني 3050092122
6   حسين سعادت 2091983391
7   محمدهادي رنگين كمان 1861204043
8   اص غر امام بخشي 3130957219
9   مليحه آوخ 0451720407
10   ليلا پورمسعودي 0067622879
11   يحيي نوين زرنق 1374521272
12   عبدالله شريفي 1750875128
13   احمد اكبري تكمه داش 0322122074
14   مهدي ثمره جباري 3110930749
15   رضا اصغري كوش 0920395821


دوچرخه برقي سايز16  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   بيت اله خوشبخت قره قشلاقي 2850456586
1   ليلي محمدي زردخشوئي 1819421635
2   جواد نيكرو 0888259522
3   علي رجب نژادخمسه 0039686124
4   بهاره هروي 0451680723
5   احسان مرادي تبار 3920288165
6   رجب علي افضلي 0652339530
7   مهدي صابري فرد 4910176055
8   مجيد اسدي 0370109236
9   معصومه ارژنگي 0059407727


دوچرخه 26 ويواپليس  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   صلاح الدين عبدي 3859917374
2   حسين كوسه لو 2800746750
3   محمد حاتمي 3930841908
4   جلال كشكولي نژاد 1286048133
5   علي حاجي هاشمي 0082397155
6   ايوب خويني 4391754215
7   مريم شايگان فر 1818453150
8   مهدي شخمي 1861180152
9   علي عباسي زبرلو 1375866958
10   مهدي لطفي خانقاه 1698765207
11   مريم صادقي 3730448331
12   عبدالسلام فتح الهي پروانه 2959976711
13   علي جاهد 2803086476
14   پرويز درخشان 6269666260
15  سيدحيدر رضوي 3732145468
16   صديق اردواني 3820145788
17   احمدرضا عباسي فر 0533389429
18   حميد صادقي 4324730954
19   مجيد روزبهاني 0036958808
20   كامران كرمي 4500751440
21   منصور حسين پور 2830698703
22   علي ولي پورچهره 2061166253
23   عبدالرئوف ارباب سرجو 3701358990
24   زين العابدين حسني 4371492932


دوچرخه 26 المپياهيدروليک مدل mira  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   ميثم ساكي 3950071539
2   محمدعلي عليلو 2801312843
3   حسن صفري 4609615126
4   كمال آب جامه 2871610691
5   هدايت الله چليپا 3031642961
6   سيدرضا مهدوي 3760125867
7   احمد سعادت پور 0011871024
8   سعيد جوانبخت 6339841848
9   حسن اسماعيلي سورچه پائيني 5410017048
10   مصطفي تكلو 3934340962
11   مرتضي رضانيا 0047741392
12   محمد عموري 1757968423
13   حسين حامدي 4621520288
14   عليرضا صديقي 1698830785
15   ذبيح اله عظيما 3591292001
16   محمد عباس زاده 5048965264
17   علي زكي زاده قريه علي 4432446641
18   حسن عبيات 1988979307
19   عزيز اسمعيلي 4280764581
20   سيدعيسي موسوي 6419880130
21  حبيب اله جمشيدنيا 3621031871
22   رشيد مظفري 0452893992
23   سحر باقري مقدم منجيلي 2659676437
24   محمدحسين مكتبي پور 2002351244
25   سيدجميل موسوي عظيم 1829947974


دوچرخه 26 ويوا اکسس  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مهران نادري ساميان 1450734421
2   عليرضا دلجور 4489856857
3   حسين عيوضي 1720001367
4   فاطمه ذوالفقاري ميانگله 4999926709
5   وحيد نهتاني 5360204311
6   عبداله حقي حسن آبادي 2752878044
7   محسن عبدي قلعه جوقي 0321385918
8   بهرام تركمن 3932514513
9   احمد آدينه 4208430133
10   اكبر احمدي 6169493410
11   اردشير علي نياي 0051495937
12   حميد يارمحمدي 0600399893
13   حسن آرين 5739822637
14   حميد گورابي 0049669907
15   عطا قادري 3849500926
16   قربانعلي سينجلي 0579530809
17   تيمور نظري 4282887877
18   مريم شرف الديني شوركي 4489902336
19   حميد اصغري 6259725698
20   هوشنگ جودان 3030229505
21   محمدكاظم سبزعلي 3979233944
22   يوسف قصابي ناجي 1378592514
23   مهران قلي پورشهركي 4622526786
24   علي عبداللهي دهكي 5809913172


دوچرخه 26 المپياکلاجدار مدل sava300  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مازيار مشجري 0079948316
2   علي باقري 5399464357
3   غلامرضا كمالي اردكاني 4449574222
4   قادر ابوالفتحي 1375764454
5   اسحق محمدي نور 1466016566
6   زهرا نيكنام 4721666391
7   سعيد بدري 6629829883
8   محمد قاسمي جوزي 5619875962
9   سكينه صادقي 1551869306
10   ايرج خجسته 1861419260
11   امين فيروزي راد 4072765910
12   حسين علاءپور 4284217402
13   بهرام علي زاده كوچمشكي 2850512311
14   علي مرتضي دهقاني 3920217594
15   سيداسمعيل ميرنورالهي 0321452100
16   محمد ملكي 0520670086
17   خديجه نيك طلب 3500960588
18   عليرضا ميرزائي عمراني 0919531776
19   سيروس رومياني 1930686323
20   حميد آقاپورشاهگلي 1379325544
21   اصغر نفرده سرخي 1160082936
22   حميد شريفي 5519839468
برنده یک دستگاه خودرو پژو 206 (دوره اول)

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمدرضا دادخدازاده 3199706266


قاليچه چله و گل ابريشم 1.35 * 2  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مازيار مشجري 0079948316
1   سميه اله مرادي 0062877402
2   مهدي شليله 3873255987
3   علي مير 4071121025
4   سياوش ملك زاده 4539503571
5   عبدالرحمان پورباقر 2121851887
6   داود كدخدازهي 3690239354
7   ماهرخ فلاح دوست خسمخي 2594274763
8   مصطفي پيري 4280925380
9   مجيد انصاري 6179767408
10   مهدي شاه بيكي 3621311017
11   حسن بهمني 0530468670


قاليچه چله و گل ابريشم  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   سيدتقي سيدصالحي 52004971
2   علي بهادران 829825274
3   محمود رعيتي بنادكوكي 5529471285
4   حسين گلستاني 3090985403
5   سيدفرامرز بابائي 4310139744


گل مهري کرک رنگي  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   ژيان محمدپور 3731979586
2   محسن رضواني 4591221318
3   علي رضا گلابگيرخادمي 4323542917
4   يوسفعلي قرباني كلخواجه 1971210528
5   سيدفخرالدين حسيني 1861581173
6   يحيي غلامي 0320769984
7   جاسم اميري فرد 3460026871
8   فريدون ملك نيا 2619648459
9   مهدي نقدي بابائي 2063620611
10   غلامرضا فروزنده 1817031953


فرش کرک خان محمدي  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   بهروز صالحي هفشجاني 4622561905
2   اسفنديار فكوري بيگزاده محله 5709538061
3   محمدباقر صبحي فر 1371755175
4   حسن حميدي كشتيبان 2751107346
5   محرمعلي زرنگي 6039565594
6   اسمعيل ناروئي 3591406252
7   مهدي مزرعي 0071698310
8   كريم غلامي 5299949197
9   كوكب لنگري زاده 2991776382
10   علي حسينيان 0934210421
11   بهمن جليله وندكريمي 0048945056
12   محمد جمال زائي 5639413451
13   عبدالرسول صداقت 3520393220
14   وحيد اكبري دزداراني 1970374896
15   مجيد انتظاريون 0042350212
16   علي گلصنملو 2801168874
17   فيروز كرائي 1861447221
18   داود قاسمي منش 0490999115
19   محمد نيكخوي 6439854410
20   شهاب فلاح 1263085555
21   سهيلا براتي محب سراج 0820004553
22   نرجس ديباوند 2691448223
23   كاظم كاظمي 0942401808
24   كتانه ابراري 2200426143
25   سيدمحمود پورحسيني 0383352576
26   احمدعلي نجفي 0383884063
27   محمدرضا رحيم پورچاخيرلو 1375203770
28   فرهاد اكبري 0920128173
29   عليرضا باقري سرخ آباد 6439498355
30   سيدكريم طبايي 4609724359


گل ابريشم قاليچه  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مصئب محسني 2229760701
2   محمدرضا نوروزي 0703234341
3   بهمن سكالو 2259924964
4   حسن عبدلي بي صفر 2750517176
5   عارف محمدنژاد 4559894418
6   رحيم افخمي نيا 6379701346
7   مهدي صنم 0065502000
8   عبداله احمدي 3730461214
9   علي اكبر ترك مراد 2200129858
10   اكبر ناروئي 4879494641


قاليچه گل ابريشم  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مهدي آدمي 0942650891


چله و گل ابريشم 1.5*1  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حسين ايران منش بندري 3391643471


گل ابريشم  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمدحسين بزرگ خو 4898063438
2   مسعود كرمي 6469061869
3   محمدعلي مجيدي 5589796970
4   يونس ناروئي دهنو 5339547280
5   موسي الاله 2150409704
6   عباس عبداله زاده 1581804938
7   غلامرضا عرفاني فر 1755274688
8   علي فتوحي چاهوكي 0069634416
9   اسمعيل رمضان پور 2738334040
10   امامعلي ويسي مال اميري 4969531811
11   محمد كاظمي 3990828592
12   مصطفي فقهي 1861046391
13   مسعود عرفانيان سليم 0933665261
14   حسين اباذري كلجاهي 1709718511
15   مصطفي ميرخالقداد 3621350081
16   فريدون نوري سياسياهي 5969718998
17   مرضيه ابراهيمي زاده 3340162565
18   رامين رحيمي 2593349018
19   رسول عباسي سرشكه 2710189682
20   سعيد خرازي كار 1380168181
21   عباس چشم جهان بين 0050007939
22   مهدي پاينده 1620626004
23   رضا مصطفوي مشتقين 0492242976
24   سجاد بيضا 0590354809
25   محمد رئيسي للري 6630017242
26   بيت الله محمودي 4669697791
27   رضا مبارك 1818334577
28   نيلوفر حجي 4580192257
29   الهه نيرآبادي 1050046366
30   شاهپور منتظر 2754064966
31   حسن گرجي ازندرياني 3340051917
32   علي رضا رمضاني 0049700529
33   حديثه براري سوخت آبنداني 5820059506
34   قدرت ناروئي 3621108580
35   سيدرسول هوائي 1286839963
36   سيروس شيري قلعه جوقي 2754630457
37   بابك پرنيان 1610092880
38   ذبيح اله عظيما 3591292001
39   محمد فتحي 6160181963


راه راه 1.5*1  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   عباس روشن روان 1817838431


پرنده 1.5*1  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حسين قاسم پور 2064986820


ترکمن پشم  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   نعمت اله ميرزائي 4579575792
2   حسين آرامش 0064827291
3   مهرداد علي پناه 0731685490
4   معتصم ويسي 6469871445
5   حسين اكبرزاده 5039708483
6   مجيد حجازي نصر 0036967637
7   سجاد عباس زاده 1374040924
8   ميثم رضائي 0011894598
9   داريوش خداپناهنده 2802682334


قشقايي کشکول  

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حسين امين زاده كلهرودي 1239823568
2   فاضل رفيعي 0021192596


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت