جشنواره سپرده – تسهیلاتی عیدانه و بهارانه

مقدمه
جشنواره سپرده – تسهیلاتی عیدانه و بهارانه در راستای سیاستهای کلان بانک تجارت طراحی گردیده است بطوریکه مشتریان حقیقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری کارت و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی طبق جدول از مزایای این طرح بهره مندگردند توجه : شرکت کنندگان در جشنواره می توانند جهت اطلاع از وضعیت خود و دریافت گزارشات مربوطه به قسمت تاریخچه جشنواره مراجعه نمایند .
زمان برگزاری جشنواره
از (1394/12/20) لغایت ( 1395/1/31)
شرایط کلی طرح
  •    سقف فردی مبلغ تسهیلات اعطایی یک میلیارد ریال می باشد .
  •    هر شخص صرفا یکبار از تسهیلات می تواند استفاده نماید .
  •    مشمولین جشنواره صرفا افراد حقیقی می باشند که از تاریخ 1394/12/20 لغایت 1395/1/31 نسبت به سپرده گذاری اقدام نموده اند.
  •    نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی در طرح بهارانه به میزان 10 درصد می باشد .
  •    سپرده های افتتاحی می بایستی ماندگاری لازم را جهت اخذ تسهیلات داشته باشند .
  •    چنانچه مشتری زود تر از موعد مقرر اقدام به برداشت از سپرده نماید مشمول استفاده از تسهیلات نمی گردد.
  •   پرداخت تسهیلات منوط به نداشتن سوابق منفی و احراز کلیه شرایط اعطاء تسهیلات می باشد.
  •    مشتریان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشترو بهره مندی از مزایای طرح به شعبه دارنده حساب خود مراجعه نمایند .
جدول شرایط جشنواره
جشنواره نوع سپرده مدت ماندگاری ضریب تسهلات نرخ تسهیلات تعداد اقساط
عیدانه قرض الحسنه جاری سه ماه متوالی 100% 16 12
50% 18 24
شش ماه متوالی 200% 16 12
100% 18 24
بهارانه کوتاه مدت عادی سه ماه متوالی 50% 18 12
30% 18.5 24
شش ماه متوالی 100% 18 12
60% 18.5 24

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت