برندگان جشنواره عکس دانشجویی

دانشجویان عزیز و همراهان محترم باشگاه مشتریان بانک تجارت ، ضمن تقدیر از مشارکت شما در جشنواره عکس دانشجویی به اطلاع شما می رساند از بین عکس های رسیده به باشگاه مشتریان تجارت و مطابق نظر هیات داوران، تنها عکس ارسالی از طرف آقای سید محمد حسین مرتضوی به کد ملی 4160457657 به عنوان عکس برگزیده انتخاب شده و سایر آثار رسیده از منظر داوران، شرایط لازم را جهت احراز و دریافت جایزه  نداشته است.
در این جشنواره مقرر گردید یک دستگاه تبلت  به برنده تعلق گیرد.
 


#

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت