اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره ستاره های هم قسم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1 ملیکا آیتی 5650185018 24 سینا صالحی هیکوئی 2081378078
2 پارسا مرادی 2938372558 25 زهرا نیک طلب 0151185875
3 سارا قانعی اردکان 4449687655 26 یاسمین زهرا براری 0026491419
4 امیر هادی ایلخچی 1700157787 27 مهنا ضربعلي زاده 1452451664
5 غزل بیانی 4879345164 28 فاطمه غریبی نیا 1452581681
6 زهرا احمدنژاد 0111626145 29 سارا سرکانیان 0151065284
7 صابر پاکدل تقوی 5090409501 30 علی ملکی 0025512838
8 علیرضا باقری 0071098917 31 سونام خزین 2230375857
9 امیر محمد رحیمی 1275590934 32 ثامن یزدانی 1365196471
10 فائزه منصورسمائی 4830086882 33 امیررضا علیزاده برجی 251601943
11 محدثه سادات حسینی 0925769223 34 آرمیتا آهنگر مقدم کرمانی 0950057630
12 محیا سادات عسکری 0201496933 35 کیمیا خدادادی 5720264256
13 یکتا سادات میرابی 0063942437 36 محمد پوربچاری نعمی 1810988195
14 سید حسام تقوی 4579874511 37 نگار امان اله زاده 0820518689
15 زهرا عابدینی 0150123337 38 هیوا ایروانی تبریزی پور 0150375743
16 زینب فخری 1250841151 39 محمدیاسین ترابی 4421788473
17 پارسا عاشوری ثابت 2710559102 40 رها اسماعیل زاده شاهرودی 0960268065
18 شينا كوچك 1746294817 41 ایلیا کشاورزافشار 0063368064
19 ایلیا برزوئی 0250612410 42 بهزاد آشنائی 0929562690
20 امیرحسین حسین نژاد 0110997794 43 هدیه محبتی فاروجی 6350177789
21 سیدمحمدشایان ابراهیمی 0250472831 44 مهدی امینی 4271960691
22 سید معراج میرکریمی تفتی 4450143213 45 علی غفرانی 0950467561
23 ثمین بهشتی زواره 0053209941


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت