ضمن تقدیر از مشارکت شما در جشنواره دیمه اسامی برندگان این جشنواره به شرح ذیل اعلام می گردد.

# هارد دیسک اکسترنال
جوایز
  نام و نام خانوادگی
1 نعمت الله بیگدلی
2 عبدالحسین شهبازی
3 سید فضل الله حسینی فرادنبه
4 مهتاب آقابابایی
5 فرهاد عباسی سورشجانی

# پاوربانک

  نام و نام خانوادگی
1 جهانگیر همتی قهفرخی
1 مهدی نجفی
1 امیر بهتویی
1 جاسم حیدریان
1 محمدکیانی
1 مهران ملک زاده
1 سید رزاق درخشنده قهفرخی
1 مهدی پژوهش
1 فاضل سلیمانی هفشجانی
1 مرتضی  خسرویی راستایی

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت