اسامی برندگان جایزه یکصد میلیون تومانی – قرعه کشی نهایی

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   الهام حاتمی نژاد 4220204679
2   وحید پیلتن 1819531473
3  محمد حاجی علیان 0078567920


اسامی برندگان جایزه 10 میلیون ریالی - هفته هفتم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   علي سياحي زاده 1989439616
2   حسن برهاني خشت مسجدي 2580563555
3   عبدالکریم خان 2391145497
4   منوچهر هاشمی دهقی 1092074309
5   روح اله شهاوند 1930086237
6   ناصر تیربندپی 2050276168
7   طاها شکراللهی پور 1830992732
8   كاظم قاسم زاده 1370793502
9   قاسم زمانی 3459529105
10   بهزاد اسکندری 4231687862
11   ص ادق گوبانی 1285081242
12   احسان شيباني 5489954493
13   سیدوحید حسینی پور 0069485305
14   مسعود بهاری نژاد 1951240723
15   علیرضا عبدلی جمور 3871884758
16   محسن سجادنیا 2297698518
17   احمد معماری 1755437242
18   مجتبی دریکوندی 4073660081
19   مهدی پورعلی 3539890866
20   سیدمحمد موسوی اقدم 1378409701


اسامی برندگان جایزه 5 میلیون ریالی - هفته هفتم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حسین طاهری 2296069088
2   بهرام سعادت قوریدرق 2939947678
3   نصرالله شریفی پور 3520134901
4   جواد داودی 0933779364
5   سید مجتبی موسوی 0640598201
6   هومن ایزدی شوراب 0944847031
7   محمد امامی 2292130191
8   امين عليان ساماني 1293097985
9   محمد افخمی 0690305941
10   سیدهانی الدین موسوی 6189898076
11   طیبه اسدی نژاد 3051782971
12   فریبا سعیدی 2122685786
13   سیدجبرییل حسامی 6469714455
14   محسن شه 3621074384
15   الهه پودینه دادی نژاد 2110688106
16   سعید غلامی فارسی 0035926473
17   فاطمه عرب سرهنگی 0420064605
18   سیدعلیرضا فرزام 3874609022
19   مجتبی کرمانیها 0480150427
20   مهرداد قنبری درویشانه 0014213125
21   امین موسوی 1950650669
22   علی اكبر شمسی 2002814767
23   میثم جعفرزاده 2790708258
24   حمید قاسم آبادی 1062826620
25   مجتبی اسلامی فیض آبادی 0941977511
26   احمد قسيمي 2860035801
27   محمد میبدی 3309526887
28   سیدداریوش فلاحی مقدم 1753462861
29   سیداسماعیل اخلاق 2160088420
30   محمدحسين طبسي 0037143387


اسامی برندگان جایزه 10 میلیون ریالی - هفته ششم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   فاطمه حسن چالکی 6350007786
2   ایوب بابازاده اندریان 1372078411
3   ابراهیم اسکندرپور 1374142204
4   سیف اله صدریان 1374712922
5   جماالدین رفیعیان 1950660966
6   جمال كوهزاد 1815907649
7   علیرضا دهقان زاده 0889935408
8   حسن یحیائی نزاد 0531690441
9   مرتضی قاسمی نژاد 1951069250
10   علیرضا کشاورزسالکویه 4380059111
11   زهره صفائی پور 5309915958
12   زینب جعفرزاده 1861269137
13   زهرا حافظ 0075273306
14   رسول محمودی 1830095048
15   وحید حسنوند 4210520179
16   حجت عظیم 2800498633
17   میرمنصور مقیثی 2595539892
18   جمشید محمدحسینی 4670020498
19   هومن کرمی 3610360712
20   مسعود دشتی یزدان آباد 0860280748


اسامی برندگان جایزه 5 میلیون ریالی - هفته ششم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   اسماعیل طلوعی اسفهلان 1374125377
2   ژاله قاضی 0062516566
3   لیلا ناظم الرعیا 1285131827
4   احمد رحیمی 2452314651
5   مکی کردونی 1753590035
6   بهادر شاهی گاورقلعه 1464102971
7   فرید هدایت 1815833531
8   عبداله رئیسی گودوئی 3390898492
9   سیدحسن یعقوب پور 1815913037
10   محمد خضرلو 1581910819
11   حمیدرضا پهلوانی 1219845922
12   محمد نوری ممبینی 4819844601
13   سیدمحمود آرامیان 3873314282
14   نیوشا شایگان 1063998921
15   محسن محمودی 2790641048
16   کاظم رسولی 2950055885
17   مرتضی شیری 0386096589
18   عبدالمحمد قانعی 2002466432
19   معصومه قدرتی 2300593416
20   علی اصغر عابدی پویا 2299524967
21   سیدمحمد حسینی 4560092826
22   حمیدرضا عبدالملکی 0056161948
23   طاهره تقی نیاچماچایی 2580324496
24   زهرا نوروزی 3860718479
25   صادق احمدی 1900246538
26   بابك بهرام نقد 2150032864
27   میلاد اصغری 2130073948
28   رضا فاتحی 3052056514
29   داود شریفی 1950732495
30   محسن بشیری نژاد 3920685555


اسامی برندگان جایزه 10 میلیون ریالی - هفته پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   سارا علی 0063409836
2   جلال قنواتیان 1950179974
3   مجیــد جلیـل 2754242252
4   حسن محمودآبادی 3070427030
5   دانیال خانی 0410600350
6   مهدی اسماعیلی 4284317792
7   علیرضا زیانی 3391908475
8   ابوالفضل جلیلی 0070920915
9   زینب وشادی آرانی 6199683481
10   مجید گاتعی نژادیان 1950955516
11   محمد حقیقی 1110074743
12   محمدرضا تیموری مقدم 2300073927
13   علی عزیزی حصاری 0439957990
14   مجتبی نجاتی 0945846940
15   حسن رنجبران 0490524737
16   راضیه باقری شلمزاری 1293215783
17   صلاح خبیده 2899863347
18   امین امیرزاده گرو 0922488029
19   عبدالعلی دهقان فرد 2292743930
20   مهران زارع عسگرخانی 2755679360


اسامی برندگان جایزه 5 میلیون ریالی - هفته پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   اصغر پوررضامناره بازاری 2679897935
2   سعید شهرکی 0945171110
3   داریوش محمدی مرام 1752868668
4   بابك پازكی 0071151788
5   مهدی صیادی زاده 0532436172
6   محمدرسول شکراله زاده 2529327361
7   هاشم شریفی 2549778081
8   امیر نقاش 2860080465
9   حمزه سالاری 3441141997
10   فرزاد باقرزاده 2061407838
11   صلاح رحمتی 3750104441
12   مریم سردارپور 0012306940
13   محمدرضا قلعه گلابی 1850279330
14   پیمان قبادی 5910112465
15   عبدالعلی سرفراز 4650551528
16   اكبر سبیلی كلجاهی 1709778350
17   مسلم مهرگانی 6579926872
18   کرم درخشان 6109971261
19   فرشته شه بخش 3611332828
20   محمد افسر 0810193930
21   فرشید مجردلنگرودی 4839697681
22   محسن گلستانی 3539654984
23   محمد بابایی 4989825195
24   عاطفه بوریاباف 2293478998
25   وحید عالیشاه هزارجریبی 2248570023
26   مهدی برخوری مهنی 3020410169
27   محمدعلی محمدی 3579946196
28   محمدعلی کشاورزی پور 1272335372
29   سهراب کریمی 2940106649
30   عباس حسن زاده كلاته شامحمد 0872029913


اسامی برندگان جایزه 10 میلیون ریالی - دوره چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   هوشنگ سلیمانی نواشنق 1639126872
2   امین عسگری 4640036991
3   احمد مرغوبی 3839230136
4   سیدعلی موسوی 1860382231
5   بهنام طهرانی 0019018241
6   محمد مرادزاده 6319968842
7   حسام کرمی 2400195676
8   گلعلی رحیمی 5899796553
9   بهروز جلیلوند 3979632296
10   حبیب اله حبیبی 2511712032
11   زهرا فرهانی عرب 1820021807
12   سعید یمینی نیا 3991958287
13   علی یاوری 3359970519
14   سیدجمال الدین محمدپور 2219362531
15   حشمت اله درویشی 1911649477
16   امیرحسین بیک محمدی 0052943704
17   آزیتا آتش رنگ 0071710108
18   سیدعلی موسوی 1850142149
19   محمد شریعت نیا 1850084645
20   لیلا یوسفی لای بیشه 3391943793


اسامی برندگان جایزه 5 میلیون ریالی - دوره چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حامد کریمی 0493212841
2   روح اله علی محمدی 4529844609
3   علی فلاح 2938270641
4   باقر جندقی 0386072655
5   فرزاد جودت یان 2755627565
6   محمدعلی نظامی 2281424170
7   جلال الدین طاهرآبادی 3257336349
8   اکبر آقاطاهری خوزانی 1141680548
9   اسداله مرادی 1111089701
10   حسین حقیقی پور 0942558650
11   مجید نجفی 4323565399
12   غلامرضا کاظمی 3990109189
13   امیرحسین بهرامی 4271210900
14   برات محمدیان 2939353271
15   باقر سهرابی 3420516711
16   داود رشیدی 4220113452
17   سیدرسول موسوی 2249644632
18   ابراهیم البوغبیش 1898448531
19   غلامرضا محسنی 0040743901
20   حسین رمضانعلی 0069208451
21   جعفر زارع 0322053617
22   سعید طاهری خواجه ایم 0076406482
23   فلاح الدین مرادی 4529718093
24   جمال بهاری 3762264260
25   فرشته نیکخواه بهرامی 0323925561
26   سیدكرم حسینیان فریدونی 4989692896
27   مریم سردارپور 0012306940
28   علی محمد کیایی شاهدهی 2249906580
29   زهرا اسحقی گرجی 2181464634
30   حسین ظهیری ورنوسفادرانی 1142294021


اسامی برندگان جایزه 10 میلیون ریالی - دوره سوم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمدامین امینی 2500488748
2   سرژیگ ازاریانس 0872257861
3   محمدرضا درخشی 1376479923
4   افشین هاشمی 6010036755
5   علیرضا قاسمی 4323576153
6   محمد علی پورمقدم 0921127952
7   حبیب طلوعی 1380138353
8   ماه پری علی صوفی مرادی 3670530053
9   محمدرضا عرب 4849461204
10   جاسم چاشی 5999830982
11   خیراله ناصریه 3256220932
12   سیاوش رحیمی 4120387577
13   حیدر علیدادی خواه 4530023257
14   معراج حیدری 4010546591
15   آرزو ریاحی فر 2003152652
16   سیدعلیرضا عابدی ده برآفتاب 4232018719
17   فهیمه اصغری قره بابا 1382390351
18   حسین كنعانی 0681794534
19   محمد كمالی میاب 0493514430
20   مهران ملکان 5089281912


اسامی برندگان جایزه 5 میلیون ریالی - دوره سوم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   بهرام قربانی زر 1660021308
2   عباس لاله 0058693890
3   عیسی کهن سال 3391230819
4   هدایت درخوار 5549831491
5   میرحسین موسوی قراگوز 1502267705
6   باقر رحیمی 2291956655
7   فیصل فقیهی درگهانی 3459673567
8   حسین سیدحسینی 4889854460
9   رویا بوستانی 3501006624
10   غلامعلی جیریائی 0530450161
11   حمزه برزگرلو 2450740511
12   محبعلی صمصامی 6109923443
13   سعید بیانی 4879820091
14   پدرام امیری 1754305997
15   مظفر شهنازی قوزلو 0079257674
16   اسماعیل طهماسبی 5500001477
17   عارف انوری 4501126736
18   ابراهیم اسماعیلی 1756141649
19   وحید بیگدلی 4271206131
20   جعفر علیمرادی قطبی 4011047279
21   حمدالله بختیاری 2540076912
22   یوسف درویشی 3252928892
23   فرشاد دهبان 1861550405
24   حمید محمدیان 1378014758
25   روانبخش رنجبر 2371281883
26   امید نوریان 0921299656
27   معصومه کاظم پورایزدی 0062785125
28   وحید بهلولی 4219677933
29   محمدحسن محمدزاده 1911657992
30   جواد امیدوار 0937845965


اسامی برندگان جایزه 10 میلیون ریالی - دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   مهدی آهنگری 4839742472
2   غلامعباس عباسی 3930324377
3   مسعود فولادی 3241521664
4   فرزاد فاضلی چالانچی 6169865040
5   اصغر جعفری 2511321361
6   جواد سلطانی اصل 0490414761
7   علی آذ رخش 4073708384
8   ابوالقاسم نوروزی 4324643271
9   نورعلی تاج امیر 4208929766
10   فاطمه سلمانی کلیبی نیاک 3421947805
11   محمد امام علیلواندریان 2851323350
12   وزیر رهبری مندولکانی 2850758884
13   سعید زنگویی 0945890087
14   حسن جهانگیری 3871043443
15   امیر سعی الدین 2298618895
16   جواد یوسفی 0923229051
17   بهنام دفاعی 0061929875
18   سیدمیلاد معدی 3720104699
19   مهران قاسم پور 0651742961
20   زهرا تولائی 4490305079


اسامی برندگان جایزه 5 میلیون ریالی - دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   رویا سلمانی 2790631247
2   محسن شیخی 1817476017
3   معصومه مصطفی پوردورکی 1171269706
4   وحید شمس رشیدآبادی 4160607926
5   محمدهادی رضایی 2460147041
6   احمد قنواتیان 1950397750
7   مهراب علیزاده دموچالی 2710028451
8   غلامحسین تاجیك قوینك 0052120147
9   سویل سینا 2753700958
10   علی اکبر جعفری 1061361632
11   یوسف دغلاوی 1750627949
12   حسین دروگربلوچی 2580177914
13   وحید شیرکش 0078888492
14   نقی پورحامدی 3930229005
15   شیرین سایه حسن آباد 0015420116
16   ناصر صفوی 6309769911
17   زهرا اکرامی بنه کهل 0480949379
18   احمد غفاری 0380797471
19   محمد منصوری 4130550713
20   جعفر دولابي 0055514073
21   افشار بنی عامریان 3255780861
22   مصطفی اشرفی 4283645303
23   داود فرهادی حاجی بابا 2949644384
24   بهنام بزرگی 0011687770
25   قاسم كرامت 1829891340
26   فرید نوری 3720674118
27   مجید ساکی 4073047426
28   اسماعیل پرسا 2371997382
29   محمود باغانی 0070049807
30   حمید محمدزاده 0321767594


اسامی برندگان جایزه 10 میلیون ریالی - دوره اول

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   علی منگلی 3149316839
2   یگانه عظیمی پناه 0062943766
3   روح اله خوش بین 4269770600
4   خسرو همت پورفرخی 4189074853
5   اسمعیل جهانی 2219512101
6   مهران پوررزم 2619864011
7   عباس عباسی 0579607852
8   میلاد فرازمند 1829552007
9   محسن بي نظير 0310290910
10   نسیبه حقیقت خواه گوهردانی 2739245890
11   سیدعمران پرسون 2679616707
12   محمد عزیزی 0480092672
13   میلاد تجلی اردکانی 2282782011
14   شهریار شاهانی 3871078433
15   احمدرضا ملک پورجونقانی 4679585277
16   امیر قاسمی 3392518621
17   بهمن نوری 3241727785
18   عادل جباری کلخوران 1466554843
19   حبیب اله صادقی 3801096807
20   عبدالکریم تورهء 2030191027


اسامی برندگان جایزه 5 میلیون ریالی - دوره اول

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   محمد رحمن پوری 4070334769
2   بهرام ثابت 2430064219
3   وحید سالاری 3161325036
4   سعید جمالی 2080745387
5   حسین زووارقی ملكی 5078746021
6   مرتضی عباسی 1382157738
7   امید دهقان 6629950739
8   محمدرضا پورعابدی 2002473102
9   صادق رستمی 4269574151
10   مرتضی ریوف زاده 0044843623
11   میثم زلقی 0081344376
12   فیروز خرم روز 2539070477
13   محمدعلی طالبی 0370572092
14   محسن شریفی 2431949699
15   ناصح ولی پور 3750321833
16   آزاده عبدلی 0533013453
17   آرش بهارفر 1159559104
18   افشین موحدپرازمیانی 1660245273
19   خلیل بلالی 1951250389
20   سعید مسلمی امیرانی 0063731363
21   امیر مقیسه 0795246579
22   کیومرث پوربیرقی 3251788337
23   علی نوری 0521319013
24   محمد شرافتی پور 0780130146
25   ابراهیم رضایی 4133012801
26   عباس شعبانی 5189885089
27   فردین عباسی 3253527557
28   علیرضا رنجبر 2280563215
29   حجت مهروش 2930006749
30   سیدحسین موسوی 1898385671


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت