برنده قرعه کشی دوره نهایی جشنواره ماه نو – لپ تاپ

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1  عاشورمحمد کمی 6289440446


برندگان هفته چهارم جشنواره ماه نو – چمدان مسافرتی

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1  سینا نیکوکار 0019394357
2   رضا قره بیگلو 0080337104


برندگان هفته سوم جشنواره ماه نو – صنایع دستی آقاجانی

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1  جمیله کوه شهری 4722076367
2   اکبر اسدی 3341264711


برندگان هفته دوم جشنواره ماه نو – محصولات چرم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1  ابراهیم البوغبیش 1898448531
2   رحمن بخش چاکری زاده 3701504970


برندگان هفته اول جشنواره ماه نو - ریش تراش

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1  محمد روزبهانی 0492471908
2   عبدالهادی خنافره رسولی 1829513214


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت