برندگان جشنواره شانتیاز

اسپیکر واترپروف - دوره پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   حامد نایب پور 1375851063
2   فرشید مخلق آذر 0073505481
3   بهمن فخری 3253376664
4   طوبی مرادیان 0938593293
5   علی رادعلی نیا 1380599202
6   مریم مهری بابادی 1972195239
7   رحیم صیفی حسن آباد 0680297375
8   محمدرضا وحیدی 0011837373
9   اكبر شعاعی 4030144780
10   مصطفی ضیائی 5649931666


ریش تراش فیلیپس - دوره چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   علی اصغر صابری پناه 0793448603
2   فواد علایی اردلان 3760258646
3   مجتبی پردل 0942146387
4   حیدر حلاف 5269976218
5   علی رضا گلابگیرخادمی 4323542917
6   ایمان جعفری خیرآبادی 0945008015
7   منیژه سادات موسوی 0081344899
8   منصور قادری 0533242398
9   مهدی سلامی 1229364821
10   بشیر فرهادی 1581779151


سشوآر بابلیس - دوره سوم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   رضا بابایی 3380636101
2   فرزاد ایمانی 5789970680
3   علینقی رمضانی 2691049167
4   سیلانه جعفری وركی 2093449341
5   محسن سوری 3240319225
6   اعظم شیردل 1670130770
7   آرزو نجدعطایی حاجی کند 2971765830
8   جواد داوطلب 0829683471
9   علیرضا قنبری 0077127269
10   عمران عسكری 5799409868


چمدان خلبانی - دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   علیرضا اعلاباف 1379827981
2   علیرضا خلیلی محمود آبادی 5110658218
3   کمال ساکانلو 4310587321
4   بهرام برقی اسکویی 2297901577
5   شهرزاد گودرزی 4172140408
6   ولید دست انبویه 5260027698
7   مسلم فرخی 559944608
8   فیض اله فیضی 1467260460
9   علی قاسمی 0859812634
10   رضا گواهی 0820013595


ماساژور کتف کمربند دار- دوره اول

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی
1   سید حسین یحیایی 0052679624
2   امیر قربانخانی 0074750690
3   محسن اصل فلاح 4897839068
4   جواد احمدخانی ملکی 5078773411
5   حسین مرادی 0653024509
6   آسیه پالیزبان 3390490248
7   منصور کاظمی 3520911655
8   اکبر شریفی 0055503691
9   مسلم فرخی 0559944608
10   علیرضا اعلاباف 1379827981


باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت