شما می توانید با کد تخفیف دریافتی از باشگاه مشتریان تجارت و وارد کردن آن هزینه سفر های خود را به صورت اقساط 6 تا 8 ماهه پرداخت کنید
شرایط تخفیف به زودی اعلام خواهد شد.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت