6ماه اشتراک رایگان تماشاخونهامتیاز مورد نیاز

امتیاز

الزامات

    ورود به سایت تماشاخانه /https://www.tamashakhoneh.ir
    ثبت نام در تماشاخونه و ورود به پنل کاربری
    تب خرید اشتراک، انتخاب اشتراک 6ماهه تماشاخونه و وارد کردن پین کد دریافتی از باشگاه مشتریان تجارت
    تاریخ اعتبار تا 1398/09/30

درخواست

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت