45درصد تخفیف بیشتر بیمه نامه بدنهشرایط بیمه بدنه :
شما می توانید علاوه بر تخفیف های بیمه نامه خود، از 45 درصد تخفیف بیشتر بهره مند شوید به نحوی که جمع همه تخفیف های اعطایی بیشتر از ۷۰ درصد نشود
همچنین در صورت تمایل امکان پرداخت حق بیمه به صورت اقساطی نیز وجود دارد.
درخواست تماس

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت