ارائه خدمات میهمانيCIP به اعضای باشگاه و میهمانانشان با 10 درصد تخفیف بشرح ذيل:
• انتقال ميهمان از محل جايگاه تشريفات اختصاصي CIP تا پاي پلكان هواپيما و بالعكس. • انجام امورترافيكي اعم از اخذ كارت سوار شدن به هواپيما و تحويل جامه دان ميهمان. • انجام امورگذرنامه اي وگمركي ميهمان. • پذيرايي از ميهمان در مدت توقف درجايگاه. اعضا باشگاه مشتریان بانک تجارت می توانند جهت استفاده از خدمات CIP فرودگاه امام خمینی با شماره تماس 88822884-021 تماس حاصل نمایند.
درخواست

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت