اعضا محترم باشگاه مشتریان تجارت می توانند با دریافت کد تخفیف از 50درصد تخفیف پلاک برای خدمات کارواش در محل بهره مند شوند.
https://www.pelak.com درخواست

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت