پلاک(ساختمانی)اعضا محترم باشگاه مشتریان تجارت می توانند با دریافت کد تخفیف از 50هزار تومان تخفیف پلاک برای خدمات ساختمانی بهره مند شوند.
https://www.pelak.com درخواست

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت