تماشاخونه    ورود به سایت تماشاخانه /https://www.tamashakhoneh.ir
    ثبت نام در تماشاخونه و ورود به پنل کاربری
    تب خرید اشتراک، انتخاب اشتراک 6ماهه تماشاخونه و وارد کردن پین کد دریافتی از باشگاه مشتریان تجارت
درخواست

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت