تخفیف ویژه اولین خرید از اسنپ فودامتیاز مورد نیاز

امتیاز
50 درصد تخفیف تا سقف 15هزار تومان تخفیف برای اولین خرید ویژه اعضا باشگاه مشتریان تجارت
ورود به سایت اسنپ فود
درخواست

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت