اسنپ مارکتامتیاز مورد نیاز

امتیاز
20هزار تومان تخفیف برای اولین خرید از اسنپ مارکت ویژه اعضا باشگاه مشتریان تجارت
مهلت استفاده ۱ ماه
ارزش:۲۰هزار تومان
حداقل خرید:۱۲۰ هزار تومان
تاریخ شروع : ۲۰ مرداد ماه
تاریخ اعتبار تا 1398/12/01
لینک اسنپ مارکت
درخواست

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت