لیست جشنواره ها و قرعه کشی ها


جشنواره خدمات غیرحضوری بانک تجارت
از 1399/03/07 تا 1399/03/31
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره اختصاصی کشتی سازی هرمزگان
از 1398/12/18 تا 1399/04/04
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره نظام مهندسی خوزستان
از 1398/12/05 تا 1399/06/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
جشنواره نظام مهندسی اصفهان
از 1398/11/22 تا 1399/06/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره اختصاصی کارکنان نفت
از 1398/11/19 تا 1398/11/30
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره جایزه بزرگ
از 1398/11/15 تا 1398/12/06
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره پایانه فروشگاهی ایران کیش
از 1398/08/01 تا 1398/10/30
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره پاییزه همراه بانک
از 1398/08/15 تا 1398/11/15
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
100امتیاز داغ
از 1398/05/16 تا 1398/12/29
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره ستاره های هم قسم
از 1398/05/20 تا 1398/06/22
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروشگاهی ایران کیش (98)
از 1398/01/01 تا 1399/01/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره بزرگ همراه بانک تجارت 2
از 1398/03/18 تا 1398/06/06
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
ماه نو
از 1398/02/16 تا 1398/03/20
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره عیدانه باشگاه مشتریان تجارت
از 1397/12/28 تا 1398/01/15
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
هم قسم
از 1397/12/28 تا 1398/02/15
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره همراه بانک
از 1397/11/10 تا 1398/01/15
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دربی
از 1397/06/25 تا 1397/07/06
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره شانتیاز
از 1397/06/12 تا 1398/01/31
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 5 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره حساب های جاری
از 1397/05/01 تا 1397/12/29
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره پیش بینی نتایج مسابقات جام جهانی 2018 روسیه
از 1397/03/23 تا 1397/04/24
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
دانلود اپلیکیشن همراه بانک تجارت
از 1397/03/01 تا 1397/12/29
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره بزرگ باشگاه مشتریان
از 1396/09/29 تا 1396/12/29
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره همراهان
از 1396/09/29 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره حرکتی نو2 ویژه همکاران محترم منطقه جنوب غرب
از 1396/08/20 تا 1396/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره ستارخان
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره باغشمال
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره آذر
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره ارسباران
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره آراز
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره آذرآبادگان
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره شهریار
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره سهند
از 1396/07/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 25 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - پاساژ نام آوران
از 1396/06/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - پاساژ بلور شهرداری
از 1396/06/01 تا 1396/12/29
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره حرکتی نو - ویژه همکاران منطقه جنوب غرب تهران
از 1396/05/10 تا 1396/07/10
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 20 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دعوت از دوستان - ویژه همکاران تجارتی
از 1396/05/01 تا 1396/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 10 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دیمه
از 1396/04/01 تا 1396/05/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 30 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - سیتی سنتر قشم
از 1396/02/01 تا 1396/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - پاساژ رضا
از 1395/12/01 تا 1396/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - سیتی سنتر اصفهان
از 1395/12/01 تا 1396/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - میلاد نور
از 1395/12/01 تا 1396/06/28
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - قائم تجریش
از 1395/12/01 تا 1396/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - ستاره باران تبریز
از 1395/12/01 تا 1396/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - پروما مشهد
از 1395/12/01 تا 1396/06/24
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره طلایی پایانه های فروش - آفتاب فارس
از 1395/12/01 تا 1396/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
رویای پرواز در بهار
از 1395/12/28 تا 1396/01/30
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره خرید خودرو
از 1395/12/01 تا 1395/12/20
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 10 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره عکس دانشجويي
از 1395/07/01 تا 1395/10/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه امیرکبیر(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی(2)
از 1395/06/20 تا 1395/11/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
از 1395/01/30 تا 1395/04/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره عیدانه و بهارانه بانک تجارت
از 1394/12/22 تا 1395/02/31
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره شعار منتخب باشگاه مشتریان
از 1394/12/15 تا 1395/04/31
(عمومی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
خاتمه یافته
جشنواره همکار بانک - همراه بانک ویژه همکاران بانک تجارت
از 1394/06/02 تا 1394/09/30
(اختصاصی)
امتیاز لازم جهت ثبت نام : 0 امتیاز
قوانین و مقررات عضویت و امتیاز گیری را از اینجا مطالعه کردم.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت