آغاز فاز سوم رضایتمندی مشتریان با اجرای تکمیل پروفایل و نظرسنجی های آنلاین در حوزه وفاداری

فاز سوم رضایتمندی مشتریان با اجرای تکمیل پروفایل و نظرسنجی وتکمیل بیش 8 هزار پروفایل مشتریان انجام شد 1400/04/12
به گزارش واحد ارتباط با مشتریان باشگاه مشتریان بانک تجارت، در خرداد ماه سال 1400و در راستای وفادارسازی مشتریان، این واحد اقدام به  اجرای  فاز سوم رضایتمندی مشتریان نموده که با ارسال پرسشنامه های آنلاین تکمیل پروفایل، نظرسنجی، نیاز سنجی از مشتریان باشگاه و بانک و تکمیل بیش 8 هزار پروفایل، نظرات و پیشنهادات جامعی دریافت نموده است.
فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت