برگزاری مراسم معارفه مدیر عامل جدید باشگاه مشتریان بانک تجارت

مراسم معارفه مدیر عامل جدید باشگاه مشتریان بانک تجارت برگزار شد.

1397/10/30

در جلسه هیات مدیره شرکت چابک تجارت که با حضور آقای ابراهیم کاظم پور رئیس هیئت مدیره باشگاه مشتریان، آقای شاهین پیری نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله مقدس عضو هیئت مدیره باشگاه مشتریان بانک تجارت برگزار شد آقای دکتر مهدی سامری بر اساس رای اکثریت هیات مدیره به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه مشتریان بانک تجارت انتخاب گردید.


فهرست اخبار