بسته های پاداشی اعضای باشگاه ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مشتریان تجارت بسته های پاداشی اعضای باشگاه آماده و جهت تحویل به مشتریان به ادارات سرپرستی استان ها ارسال شد.

1398/06/06
به گزارش روابط عمومی باشگاه مشتریان تجارت بسته های پاداشی اعضای باشگاه ارسال شد.
باشگاه مشتریان تجارت ضمن پوزش بابت تاخیر بوجود آمده در تامین و ارسال کالاهای مربوط به بسته های پاداشی به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه می رساند که بسته های پاداشی آماده و جهت تحویل به مشتریان به ادارات سرپرستی استان ها ارسال شده است. از تمامی همراهان گرامی که تاکنون بسته های پاداشی خود را دریافت ننموده اند تقاضا می شود پس از تماس کارشناسان محترم بازاریابی مناطق با همراه داشتن اصل کارت ملی خود اقدام به دریافت هدایا نمایند.

فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت