فاز دوم رضایتمندی مشتریان با اجرای نظرسنجی های آنلاین در حوزه وفاداری

فاز دوم رضایتمندی مشتریان با اجرای نظرسنجی های آنلاین در حوزه وفاداری 1400/01/31
به گزارش واحد ارتباط با مشتریان باشگاه مشتریان بانک تجارت، در راستای وفادارسازی مشتریان، این واحد اقدام به شروع فاز دوم رضایتمندی مشتریان در بستر اینترنت نموده که با ارسال پرسشنامه های آنلاین در فضاهای مجازی و تکمیل پروفایل اعضاء،  نظرسنجی از مشتریان باشگاه و بانک به نظرات و پیشنهادات جامعی رسیده است.
فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت