قرعه‌کشی مرحله ششم طرح تبریک تولد (ویژه متولدین فروردین ماه) برگزار شد.

قرعه کشی شمشین مرحله از طرح تبریک تولد ویژه متولدین فروردین ماه  برگزار شد و 3 هدیه این طرح برندگان خود را شناختند. 1400/02/19
به گزارش واحد ارتباط با مشتریان، اسامی برندگان ششمین مرحله قرعه کشی طرح تبریک تولد (ویژه متولدین فروردین ماه) مشخص شد و 3 هدیه این طرح برندگان خود را شناختند :

جناب آقای سعید یاوری از استان تهران برنده ست چرم مردانه 
جناب آقای احسان پرتوی راد از استان کرمانشاه برنده کیف پول چرم  
جناب آقای آیدین لویان از استان تهران برنده کیف مردانه جا بلیطی 

با شرکت در این طرح فرصت برنده شدن را از دست ندهید.
فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت