قرعه کشی مرحله پیش بینی جایزه دویست میلیون تومانی جشنواره بزرگ باشگاه مشتریان بانک تجارت

با برگزاری قرعه کشی مرحله پیش بینی جایزه دویست میلیون تومانی جشنواره بزرگ باشگاه مشتریان بانک تجارت برندگان این دوره از جشنواره مشخص شدند.
1396/11/18
به گزارش روابط عمومی باشگاه مشتریان بانک تجارت، قرعه کشی این جشنواره ، صبح روز چهارشنبه هجدهم دی ماه انجام شد.
برندگان مرحله پیش بینی جایزه بزرگ که با شعار "یک حرکت حساب شده" در حال برگزاری است مشخص شدند و دوازده عدد آیفون8  به قید قرعه به دوازده نفر از اعضای خوش شانس باشگاه مشتریان، که نسبت به ثبت نام در این جشنواره و پیش بینی جایزه بزرگ اقدام کرده بودند، تعلق گرفت.
اسامی 12برنده خوش شانس این مرحله از جشنواره بزرگ به شرح ذیل اعلام می گردد:

نام و نام خانوادگی                                                   کدملی

سرکار خانم سیده مرجان سنجابی                            0054488575


جناب آقای احد ابراهیمی کوه بنه                               2710040271

جناب آقای حامد خالدی                                          3859438360

جناب آقای حمیدرضا خادم مدرسه                             1381046355

سرکار خانم فریده ناصح                                          4430483299

جناب آقای سید محمد محسن اثنی عشری                 2298150257

جناب آقای فردین نامی هوما                                    0078787416

سرکار خانم قمر نجار                                              0062222619

سرکار خانم شهین فرهندیان                                    2360519352

جناب آقای محمدرضا محمدی                                    2301394565

جناب آقای وحید محمدی                                         3330125780

سرکار خانم سکینه صیاد امین                                   2649299861

فهرست اخبار