پشتیبانی بیش از 5 هزار کاربر باشگاه

پشتیبانی  بیش از 5 هزار کاربر باشگاه در مرکز ارتباط مشتریان
1400/02/12
به گزارش واحد ارتباط با مشتریان، کارشناسان این واحد، در بازه زمانی سال 99، با پاسخگویی به بیش از  5 هزار تماس تلفنی دریافت شده و پیگیری کامل سوالات و موارد مطرح شده از سوی مشتریان، تلاش بی وقفه ای در جهت به نتیجه رساندن نظرات، پیشنهادات و موارد مذکور، داشته اند.
بنابراین گزارش، نظرات و مشکلات مطرح شده در این 5 هزار تماس غالبا در زمینه معرفی خدمات گروه مالی تجارت، نحوه استفاده از خدمات باشگاه، نحوه ارتباط با کارشناسان خدمات بانکی و... بوده است که از این طریق به مدیران و مسئولان مربوطه باشگاه و بانک گزارش شده و نتیجه آن با پیگیری کامل به مشتری ابلاغ گردیده است.
فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت