گردونه شانس باشگاه مشتریان تجارت

گردونه شانس در باشگاه مشتریان بانک تجارت راه اندازی شد.
1399/10/25
به گزارش روابط عمومی باشگاه مشتریان بانک تجارت، گردونه شانس از تاریخ بیست و پنجم دی ماه سال در سایت باشگاه مشتریان راه اندازی شده است. گردونه شانس باشگاه به 12خانه تقسیم است و هریک از اعضای دائم باشگاه، دوبار (نیمه اول و دوم هر ماه) امکان چرخاندن گردانه به صورت رایگان و بدون صرف امتیاز را دارند.
در گردونه باشگاه مشتریان، 12 شانس به صورت 6  عدد کالا با کوپن شانس، 3  پوچ و 3 نوع امتیاز تشویقی در نظر گرفته شده است.
برای کسب اطلاع بیشتر و نیز برای شرکت در طرح گردونه شانس اینجا کلیک کنید.
در خصوص کسب اطلاع از برنامه ها و جشنواره های پرهیجان باشگاه به وب سایت و همچنین پیج اینستاگرام باشگاه به نشانی Tejarat_club مراجعه نمایید.

فهرست اخبار

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت