اخبار

آغاز فاز سوم رضایتمندی مشتریان با اجرای تکمیل پروفایل و نظرسنجی های آنلاین در حوزه وفاداری
فاز سوم رضایتمندی مشتریان با اجرای تکمیل پروفایل و نظرسنجی وتکمیل بیش 8 هزار پروفایل مشتریان انجام شد
همکاری مشترک باشگاه مشتریان با کارگزاری صافات
 باشگاه مشتریان بانک تجارت در راستا ارائه خدمات بیمه ای در همه رشته ها و همه شرکت های بیمه ای
با کارگزاری صافات همکاری خود را آغاز نمود.

قهوه هارپاگ به شبکه تخفیف چابن اضافه شد
باشگاه مشتریان بانک تجارت در راستای خدمات رسانی بیشتر در شبکه تخفیف چابن اقدام به ارائه تخفیف 20 درصدی
جهت خرید قهوه به اعضا نموده است.

برگزاری جشنواره میان فصل 5% + 2 + 2
باشگاه مشتریان با مشارکت بانی مد اقدام به ارائه  5 درصد تخفیف مازاد در جشنواره 2+2  بانی مد نموده است

نتايج نمايش 1-5 (از 132)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت