بسته های پاداش > فهرست پاداش ها


ویژه ها

صندوق امانات بانک تجارت

صندوق امانات بانک تجارت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 99 درصد باقیمانده: 999 از 1000

بیمه تجارت نو

بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده: 1000 از 1000

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک تجارت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده: 1000 از 1000

آهوان

آهوان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: --- باقیمانده: 1000 از 1000

تماشاخونه

تماشاخونه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 5 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 100 درصد باقیمانده: 9682 از 10000

طاقچه(ویژه خرید اول)

طاقچه(ویژه خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده: 991 از 1000

مامان پز

مامان پز
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده: 496 از 500

زنبیل

زنبیل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 200000 تومان باقیمانده: 973 از 1000

اسنپ فود

اسنپ فود
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 0 عدد در نامحدود میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده: 9368 از 10000

پلاک(کارواش)

پلاک(کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده: 957 از 1000

عکس پرینت(فتوبوک30*30)

عکس پرینت(فتوبوک30*30)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 40000 تومان باقیمانده: 993 از 1000

7مغز

7مغز
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده: 92 از 100

عکس پرینت(فتوبوک15*15)

عکس پرینت(فتوبوک15*15)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده: 995 از 1000

فیدیبو

فیدیبو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده: 9963 از 10000

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده: 996 از 1000

عکس پرینت(تمام محصولات)

عکس پرینت(تمام محصولات)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده: 994 از 1000

پاکلین

پاکلین
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده: 9984 از 10000

عکس پرینت(شاسی و مگنت)

 عکس پرینت(شاسی و مگنت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده: 999 از 1000

نماوا

نماوا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 45 درصد باقیمانده: 4762 از 5000

چار چرخ(امداد خودرو)

چار چرخ(امداد خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده: 4983 از 5000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 5 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 956 از 1000

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده: 9530 از 10000

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 35000 تومان باقیمانده: 978 از 1000

پلاک(خدمات ساختمانی)

پلاک(خدمات ساختمانی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده: 994 از 1000

بیوتی کد

بیوتی کد
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده: 1979 از 2000

گرین مارک

گرین مارک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 497 از 500

طاقچه

طاقچه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده: 997 از 1000

با سلام

با سلام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده: 991 از 1000

بیبی پرو

بیبی پرو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 997 از 1000

نیک پاک(تخفیف)

نیک پاک(تخفیف)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 992 از 1000

نیک پاک(ارسال رایگان)

نیک پاک(ارسال رایگان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 100 درصد باقیمانده: 980 از 1000

شب(اجاره آنلاین ویلا)

شب(اجاره آنلاین ویلا)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده: 996 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده: 987 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده: 991 از 1000

پلاک(پیرایش)

پلاک(پیرایش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 15000 تومان باقیمانده: 991 از 1000

پلاک(نظافت)

پلاک(نظافت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 25000 تومان باقیمانده: 990 از 1000

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده: 986 از 1000

تپسی(ویژه اولین سفر)

تپسی(ویژه اولین سفر)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده: 908 از 1000

تپسی

تپسی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 923 از 1000

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده: 963 از 1000

اسنپ تریپ

اسنپ تریپ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: --- باقیمانده: 990 از 1000

سینما تیکت

سینما تیکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 3000 تومان باقیمانده: 928 از 1000

چارچرخ(اعزام یدک کش)

چارچرخ(اعزام یدک کش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده: 4989 از 5000

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده: 4984 از 5000

دمنوش های مهرگیاه

دمنوش های مهرگیاه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 103 از 130

آجیل باشی

آجیل باشی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده: 1984 از 2000

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده: 1971 از 2000

آچاره(نظافت و پذیرایی)

آچاره(نظافت و پذیرایی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 1990 از 2000

آچاره(تعمیرات و بازسازی)

آچاره(تعمیرات و بازسازی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده: 1989 از 2000

آچاره(کارواش)

آچاره(کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده: 1979 از 2000

آچاره(سایر خدمات)

آچاره(سایر خدمات)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده: 1895 از 2000

پول تیکت(خرید اول)

پول تیکت(خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5000 تومان باقیمانده: 9946 از 10000

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 12000 تومان باقیمانده: 334 از 500

نت برگ

نت برگ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده: 4964 از 5000
بازگشت

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت