ویژه ها

پلاک (کارواش)

پلاک (کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:873 از 1000

ایرانسل(خرید سیم کارت)

ایرانسل(خرید سیم کارت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15000 تومان باقیمانده:2465 از 2500

ایرانسل(خرید مودم)

ایرانسل(خرید مودم)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35000 تومان باقیمانده:2451 از 2500

چارچرخ(امدادگر)

چارچرخ(امدادگر)
امتیاز مورد نیاز: 1 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 75 درصد باقیمانده:99988 از 100000

فیلیمو(50درصد)

فیلیمو(50درصد)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:869 از 1000

بانی مد(15درصد)

بانی مد(15درصد)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1988 از 2000

بانی مد(20درصد)

بانی مد(20درصد)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:966 از 1000

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده:1895 از 2000

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:38490 از 40000

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:8037 از 10000

آسیا تک

آسیا تک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:940 از 1000

پینکت

پینکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:976 از 1000

فیتولند

فیتولند
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده:998 از 1000

آهوان

آهوان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 7000 تومان باقیمانده:19 از 50

نت برگ

نت برگ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:4838 از 5000

تخفیفان

تخفیفان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:919 از 1000

فیلیمو

فیلیمو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:806 از 1000

اسنپ فود

اسنپ فود
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 6000 تومان باقیمانده:48968 از 61225

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:49777 از 51742

مکتب خونه

مکتب خونه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:986 از 1000

طاقچه(ویژه خرید اول)

طاقچه(ویژه خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:939 از 1139

هاب کار( کارواش استاندارد)

هاب کار( کارواش استاندارد)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:978 از 1000

موتن رو

موتن رو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1939 از 2000

به روز رسان

به روز رسان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:777 از 1000

سوپرمارکت دیجی کالا

سوپرمارکت دیجی کالا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4807 از 5000

دیجی استایل

دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:4928 از 5000

الوپارک

الوپارک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 80000 تومان باقیمانده:834 از 1000

هاب کار( سرامیک سه لایه بدنه خودرو)

هاب کار( سرامیک سه لایه بدنه خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 1000000 تومان باقیمانده:184 از 200

هاب کار(کارواش اقتصادی)

هاب کار(کارواش اقتصادی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:992 از 1000

عکس پرینت(فتوبوک30*30)

عکس پرینت(فتوبوک30*30)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40000 تومان باقیمانده:922 از 1000

7مغز

7مغز
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:60 از 100

عکس پرینت(فتوبوک15*15)

عکس پرینت(فتوبوک15*15)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:971 از 1000

فیدیبو

فیدیبو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:938 از 1117

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:963 از 1000

عکس پرینت(تمام محصولات)

عکس پرینت(تمام محصولات)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:929 از 1000

عکس پرینت(شاسی و مگنت)

 عکس پرینت(شاسی و مگنت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:974 از 1000

چار چرخ(امداد خودرو)

چار چرخ(امداد خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:4934 از 5000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:759 از 1000

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده:4469 از 5000

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35000 تومان باقیمانده:924 از 1000

پلاک(خدمات ساختمانی)

پلاک(خدمات ساختمانی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:949 از 1000

بیوتی کد

بیوتی کد
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1939 از 2000

گرین مارک

گرین مارک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:472 از 500

طاقچه

طاقچه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:963 از 1031

اسنپ تریپ

اسنپ تریپ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: --- باقیمانده:977 از 1000

نیک پاک(ارسال رایگان)

نیک پاک(ارسال رایگان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100 درصد باقیمانده:893 از 1000

شب(اجاره آنلاین ویلا)

شب(اجاره آنلاین ویلا)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:965 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:905 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:499 از 536

پلاک(پیرایش)

پلاک(پیرایش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15000 تومان باقیمانده:965 از 1000

پلاک(نظافت)

پلاک(نظافت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 5 عدد در ماه میزان تخفیف: 25000 تومان باقیمانده:942 از 1000

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:963 از 1000

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:874 از 1000

پول تیکت(خرید اول)

پول تیکت(خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5000 تومان باقیمانده:4821 از 5000

چارچرخ(اعزام یدک کش)

چارچرخ(اعزام یدک کش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:4975 از 5000

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4982 از 5000

دمنوش های مهرگیاه

دمنوش های مهرگیاه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:65 از 130

آجیل باشی

آجیل باشی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:1956 از 2000

آچاره (کارواش)

آچاره (کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:946 از 1000

آچاره(نظافت و پذیرایی)

آچاره(نظافت و پذیرایی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1971 از 2000
قوانین و مقررات عضویت و امتیاز گیری را از اینجا مطالعه کردم.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت