ویژه ها

بیمه بدنه - بیمه تجارت نو

بیمه بدنه - بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 3 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 45 درصد باقیمانده:1865 از 2000

بیمه شخص ثالث-بیمه تجارت نو

بیمه شخص ثالث-بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 3 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 60 درصد باقیمانده:1865 از 2000

اتو تیک

اتو تیک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:9973 از 10000

دیجی کالا تخفیف 30 هزار تومانی

 دیجی کالا تخفیف 30 هزار تومانی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:1832 از 2976

سوپرمارکت دیجی کالا خرید اول

سوپرمارکت دیجی کالا خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:1984 از 2103

سوپرمارکت دیجی کالا تخفیف 20 هزار تومانی

سوپرمارکت دیجی کالا تخفیف 20 هزار تومانی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:1924 از 2329

20 درصد تخفیف خرید اول دیجی استایل

20 درصد تخفیف خرید اول دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:1989 از 2080

15 درصد تخفیف ویژه دیجی استایل

15 درصد تخفیف ویژه دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1986 از 2069

هویو؛ فروشگاه اسباب بازی

هویو؛ فروشگاه اسباب بازی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:9911 از 10000

گیله نار

گیله نار
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:967 از 1000

ترمه گرافیک

ترمه گرافیک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:968 از 1000

سلام زبان

سلام زبان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:487 از 500

ویرایه، دارالترجمه آنلاین

ویرایه، دارالترجمه آنلاین
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:985 از 999

فیلیمو

فیلیمو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:481 از 1000

پلاک (کارواش)

پلاک (کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:799 از 1000

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده:1828 از 2000

پینکت(ویژه خرید اول)

پینکت(ویژه خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:872 از 1000

اسنپ فود

اسنپ فود
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 6000 تومان باقیمانده:45946 از 61225

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:49491 از 51742

مکتب خونه

مکتب خونه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:955 از 1000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:379 از 1000

بیوتی کد

بیوتی کد
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1906 از 2000

اسنپ تریپ

اسنپ تریپ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: --- باقیمانده:955 از 1000

گوشی شاپ(خریدبالای 1میلیون)

گوشی شاپ(خریدبالای 1میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:861 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:477 از 536

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4935 از 5000
عضو محترم باشگاه مشتریان بانک تجارت
قوانین و مقررات باشگاه تغییر کرده است.لطفا جهت مشاهده قوانین جدید
بر روی اینجا کلیک نموده و بعد از مشاهده تیک "قوانین را مطالعه کرده
و می پذیرم" را بزنید.
قوانین را مطالعه کرده و می پذیرم

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت