بسته های پاداش > فهرست پاداش ها


ویژه ها

صندوق امانات بانک تجارت

صندوق امانات بانک تجارت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 99 درصد باقیمانده:1000 از 1000

بیمه تجارت نو

بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:1000 از 1000

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک تجارت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:1000 از 1000

آهوان

آهوان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: --- باقیمانده:1000 از 1000

تماشاخونه

تماشاخونه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100 درصد باقیمانده:8292 از 10000

7مغز(پیشنهاد ویژه)

7مغز(پیشنهاد ویژه)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:936 از 1000

موتن رو

موتن رو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1986 از 2000

به روز رسان

به روز رسان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:940 از 1000

سوپرمارکت دیجی کالا

سوپرمارکت دیجی کالا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4914 از 5000

دیجی استایل

دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:4976 از 5000

هاب کار( کارواش استاندارد)

هاب کار( کارواش استاندارد)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:988 از 1000

آموزشگاه موسیقی رنگین کمان

آموزشگاه موسیقی رنگین کمان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:995 از 1000

زنبیل

زنبیل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 200000 تومان باقیمانده:1491 از 2000

طاقچه(ویژه خرید اول)

طاقچه(ویژه خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:1000 از 1139

مامان پز

مامان پز
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:416 از 500

شانی کالا

شانی کالا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده:925 از 1000

نوار(خرید تک کتاب)

نوار(خرید تک کتاب)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده:966 از 1000

هاب کار( سرامیک سه لایه بدنه خودرو)

هاب کار( سرامیک سه لایه بدنه خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 1000000 تومان باقیمانده:192 از 200

الوپارک

الوپارک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 80000 تومان باقیمانده:867 از 1000

اسنپ فود

اسنپ فود
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:29483 از 40000

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:8782 از 10000

تپسی

تپسی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:315 از 1000

ساپرن

ساپرن
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:10000 از 10000

نیکزی

نیکزی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:982 از 1000

تخفیفان

تخفیفان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:966 از 1000

هاب کار(کارواش اقتصادی)

هاب کار(کارواش اقتصادی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:994 از 1000

نوار(اشتراک 3ماهه)

نوار(اشتراک 3ماهه)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 45 درصد باقیمانده:267 از 300

عکس پرینت(فتوبوک30*30)

عکس پرینت(فتوبوک30*30)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40000 تومان باقیمانده:938 از 1000

پلاک(کارواش)

پلاک(کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:904 از 1000

7مغز

7مغز
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:69 از 100

عکس پرینت(فتوبوک15*15)

عکس پرینت(فتوبوک15*15)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:972 از 1000

فیدیبو

فیدیبو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:995 از 1105

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:966 از 1000

عکس پرینت(تمام محصولات)

عکس پرینت(تمام محصولات)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:936 از 1000

پاکلین

پاکلین
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:1957 از 2000

عکس پرینت(شاسی و مگنت)

 عکس پرینت(شاسی و مگنت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:977 از 1000

نماوا

نماوا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 45 درصد باقیمانده:4508 از 5000

چار چرخ(امداد خودرو)

چار چرخ(امداد خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:4942 از 5000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:858 از 1000

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده:4486 از 5000

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35000 تومان باقیمانده:935 از 1000

پلاک(خدمات ساختمانی)

پلاک(خدمات ساختمانی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:961 از 1000

بیوتی کد

بیوتی کد
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1952 از 2000

نوار(اشتراک یک ماهه)

نوار(اشتراک یک ماهه)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:374 از 400

گرین مارک

گرین مارک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:477 از 500

با سلام

با سلام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده:929 از 1000

طاقچه

طاقچه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:1000 از 1031

بیبی پرو

بیبی پرو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:980 از 1000

شب(اجاره آنلاین ویلا)

شب(اجاره آنلاین ویلا)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:973 از 1000

آچاره (کارواش)

آچاره (کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:956 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:930 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:972 از 1000

آچاره(نظافت و پذیرایی)

آچاره(نظافت و پذیرایی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1977 از 2000

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:39177 از 40000

چارچرخ(اعزام یدک کش)

چارچرخ(اعزام یدک کش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:4977 از 5000

دمنوش های مهرگیاه

دمنوش های مهرگیاه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:83 از 130

آجیل باشی

آجیل باشی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:1965 از 2000

نت برگ

نت برگ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:4875 از 5000

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 12000 تومان باقیمانده:8548 از 10000

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4982 از 5000

پلاک(پیرایش)

پلاک(پیرایش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15000 تومان باقیمانده:971 از 1000

پلاک(نظافت)

پلاک(نظافت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 25000 تومان باقیمانده:964 از 1000

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:966 از 1000

پول تیکت(خرید اول)

پول تیکت(خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5000 تومان باقیمانده:4839 از 5000

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده:1942 از 2000

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:901 از 1000

اسنپ تریپ

اسنپ تریپ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: --- باقیمانده:977 از 1000

نیک پاک(تخفیف)

نیک پاک(تخفیف)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:976 از 1000

نیک پاک(ارسال رایگان)

نیک پاک(ارسال رایگان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100 درصد باقیمانده:920 از 1000
قوانین و مقررات عضویت و امتیاز گیری را از اینجا مطالعه کردم.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت