ویژه ها

صندوق امانات بانک تجارت

صندوق امانات بانک تجارت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 99 درصد باقیمانده:1000 از 1000

آهوان

آهوان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 7000 تومان باقیمانده:39 از 50

کنسرت حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:981 از 1000

نت برگ

نت برگ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:4858 از 5000

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:39002 از 40000

تخفیفان

تخفیفان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:949 از 1000

تئاتر تیوال

تئاتر تیوال
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده:998 از 1000

فیلیمو

فیلیمو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:967 از 1000

اسنپ فود

اسنپ فود
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 7 عدد در ماه میزان تخفیف: 6000 تومان باقیمانده:49844 از 61225

مکتب خونه

مکتب خونه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:999 از 1000

آموزشگاه موسیقی رنگین کمان

آموزشگاه موسیقی رنگین کمان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:990 از 1000

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 10 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:49941 از 51742

مامان پز

مامان پز
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:407 از 500

هاب کار( کارواش استاندارد)

هاب کار( کارواش استاندارد)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:981 از 1000

7مغز(پیشنهاد ویژه)

7مغز(پیشنهاد ویژه)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:909 از 1000

موتن رو

موتن رو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1982 از 2000

به روز رسان

به روز رسان
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:842 از 1000

سوپرمارکت دیجی کالا

سوپرمارکت دیجی کالا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4866 از 5000

دیجی استایل

دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:4964 از 5000

طاقچه(ویژه خرید اول)

طاقچه(ویژه خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:982 از 1139

تپسی

تپسی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:930 از 1757

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)

دیجیکالا(خرید بالای 200هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:8545 از 10000

الوپارک

الوپارک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 80000 تومان باقیمانده:855 از 1000

شانی کالا

شانی کالا
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده:920 از 1000

نوار(خرید تک کتاب)

نوار(خرید تک کتاب)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده:963 از 1000

هاب کار( سرامیک سه لایه بدنه خودرو)

هاب کار( سرامیک سه لایه بدنه خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 1000000 تومان باقیمانده:190 از 200

هاب کار(کارواش اقتصادی)

هاب کار(کارواش اقتصادی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:994 از 1000

نوار(اشتراک 3ماهه)

نوار(اشتراک 3ماهه)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 45 درصد باقیمانده:267 از 300

نیکزی

نیکزی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:978 از 1000

عکس پرینت(فتوبوک30*30)

عکس پرینت(فتوبوک30*30)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40000 تومان باقیمانده:928 از 1000

پلاک(کارواش)

پلاک(کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:897 از 1000

7مغز

7مغز
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:69 از 100

عکس پرینت(فتوبوک15*15)

عکس پرینت(فتوبوک15*15)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:972 از 1000

فیدیبو

فیدیبو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:985 از 1117

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)

عکس پرینت(فتوبوک 20*20)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:965 از 1000

عکس پرینت(تمام محصولات)

عکس پرینت(تمام محصولات)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:932 از 1000

پاکلین

پاکلین
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 40 درصد باقیمانده:1952 از 2000

عکس پرینت(شاسی و مگنت)

 عکس پرینت(شاسی و مگنت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:976 از 1000

چار چرخ(امداد خودرو)

چار چرخ(امداد خودرو)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:4942 از 5000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:845 از 1000

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)

پول تیکت(خرید بالای 100هزار تومان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10000 تومان باقیمانده:4476 از 5000

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)

شب(اجاره آنلاین ویلا ویژه سفر اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 35000 تومان باقیمانده:928 از 1000

پلاک(خدمات ساختمانی)

پلاک(خدمات ساختمانی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:956 از 1000

بیوتی کد

بیوتی کد
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1951 از 2000

نوار(اشتراک یک ماهه)

نوار(اشتراک یک ماهه)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:368 از 400

گرین مارک

گرین مارک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:475 از 500

با سلام

با سلام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده:902 از 1000

طاقچه

طاقچه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:992 از 1031

بیبی پرو

بیبی پرو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:979 از 1000

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4982 از 5000

پول تیکت(خرید اول)

پول تیکت(خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5000 تومان باقیمانده:4826 از 5000

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده:1935 از 2000

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)

گوشی شاپ(سفارشات اقساطی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:891 از 1000

اسنپ تریپ

اسنپ تریپ
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: --- باقیمانده:977 از 1000

نیک پاک(تخفیف)

نیک پاک(تخفیف)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:973 از 1000

نیک پاک(ارسال رایگان)

نیک پاک(ارسال رایگان)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100 درصد باقیمانده:916 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای یک میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:924 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:969 از 1000

پلاک(پیرایش)

پلاک(پیرایش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 15000 تومان باقیمانده:968 از 1000

پلاک(نظافت)

پلاک(نظافت)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 5 عدد در ماه میزان تخفیف: 25000 تومان باقیمانده:955 از 1000

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)

پلاک (قالیشویی و مبل شویی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:964 از 1000

چارچرخ(اعزام یدک کش)

چارچرخ(اعزام یدک کش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:4975 از 5000

دمنوش های مهرگیاه

دمنوش های مهرگیاه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:79 از 130

آجیل باشی

آجیل باشی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 5 درصد باقیمانده:1961 از 2000

آچاره(نظافت و پذیرایی)

آچاره(نظافت و پذیرایی)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1976 از 2000

شب(اجاره آنلاین ویلا)

شب(اجاره آنلاین ویلا)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:971 از 1000

آچاره (کارواش)

آچاره (کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:951 از 1000
قوانین و مقررات عضویت و امتیاز گیری را از اینجا مطالعه کردم.

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت