ویژه ها

بیمه بدنه - بیمه تجارت نو

بیمه بدنه - بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 3 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 45 درصد باقیمانده:1786 از 2000

بیمه شخص ثالث-بیمه تجارت نو

بیمه شخص ثالث-بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 3 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 60 درصد باقیمانده:1684 از 2000

دیجی کالا تخفیف 30 هزار تومانی

 دیجی کالا تخفیف 30 هزار تومانی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:1014 از 2976

سوپرمارکت دیجی کالا خرید اول

سوپرمارکت دیجی کالا خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:1877 از 2103

سوپرمارکت دیجی کالا تخفیف 20 هزار تومانی

سوپرمارکت دیجی کالا تخفیف 20 هزار تومانی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:1532 از 2329

20 درصد تخفیف خرید اول دیجی استایل

20 درصد تخفیف خرید اول دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:1923 از 2080

15 درصد تخفیف ویژه دیجی استایل

15 درصد تخفیف ویژه دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1887 از 2069

Cip فرودگاه امام خمینی - 10 درصد تخفیف

Cip فرودگاه امام خمینی - 10 درصد تخفیف
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:992 از 1000

قهوه هارپارگ(تخفیف 20 درصد)

 قهوه هارپارگ(تخفیف 20 درصد)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:999 از 1000

15 درصد تخفیف بانی مد_پوشاک

15 درصد تخفیف بانی مد_پوشاک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:952 از 1000

10 درصد تخفیف بانی مد_پوشاک

10 درصد تخفیف بانی مد_پوشاک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در نامحدود نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:989 از 1000

گیله نار

گیله نار
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:185 از 244

هویو؛ فروشگاه اسباب بازی

هویو؛ فروشگاه اسباب بازی
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:9881 از 10000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:23 از 1000

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:49348 از 51742

اتو تیک

اتو تیک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:9954 از 10000

ترمه گرافیک

ترمه گرافیک
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:960 از 1000

ویرایه، دارالترجمه آنلاین

ویرایه، دارالترجمه آنلاین
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:981 از 999

پلاک (کارواش)

پلاک (کارواش)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:621 از 1000

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده:1793 از 2000

پینکت(ویژه خرید اول)

پینکت(ویژه خرید اول)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:851 از 1000

مکتب خونه

مکتب خونه
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:945 از 1000

بیوتی کد

بیوتی کد
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1891 از 2000

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4883 از 5000

گوشی شاپ(خریدبالای 1میلیون)

گوشی شاپ(خریدبالای 1میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:834 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 0 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:462 از 536
عضو محترم باشگاه مشتریان بانک تجارت
قوانین و مقررات باشگاه تغییر کرده است.لطفا جهت مشاهده قوانین جدید
بر روی اینجا کلیک نموده و بعد از مشاهده تیک "قوانین را مطالعه کرده
و می پذیرم" را بزنید.
قوانین را مطالعه کرده و می پذیرم

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت