بیمه بدنه - بیمه تجارت نو

بیمه بدنه - بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 3 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 45 درصد باقیمانده:4749 از 5000

بیمه شخص ثالث-بیمه تجارت نو

بیمه شخص ثالث-بیمه تجارت نو
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 3 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 60 درصد باقیمانده:4628 از 5000

دیجی کالا تخفیف 30 هزار تومانی

 دیجی کالا تخفیف 30 هزار تومانی
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:782 از 2976

سوپرمارکت دیجی کالا خرید اول

سوپرمارکت دیجی کالا خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 30000 تومان باقیمانده:1846 از 2103

سوپرمارکت دیجی کالا تخفیف 20 هزار تومانی

سوپرمارکت دیجی کالا تخفیف 20 هزار تومانی
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:1324 از 2329

فیلیمو(10 درصد)

فیلیمو(10 درصد)
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1032 از 2000

دوره های آموزشی رامو

دوره های آموزشی رامو
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 30 درصد باقیمانده:95 از 100

کارگزاری بیمه

کارگزاری بیمه
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: --- باقیمانده:4994 از 5000

گل بنیس

گل بنیس
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:293 از 300

قهوه هارپارگ(تخفیف 20 درصد)

 قهوه هارپارگ(تخفیف 20 درصد)
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:990 از 1000

20 درصد تخفیف خرید اول دیجی استایل

20 درصد تخفیف خرید اول دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:1907 از 2080

15 درصد تخفیف ویژه دیجی استایل

15 درصد تخفیف ویژه دیجی استایل
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1850 از 2069

Cip فرودگاه امام خمینی - 10 درصد تخفیف

Cip فرودگاه امام خمینی - 10 درصد تخفیف
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:4990 از 5000

هویو؛ فروشگاه اسباب بازی

هویو؛ فروشگاه اسباب بازی
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 25 درصد باقیمانده:9860 از 10000

اسنپ مارکت

اسنپ مارکت
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 10 درصد باقیمانده:1894 از 3000

اسنپ فود ویژه خرید اول

اسنپ فود ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 1 عدد در دوره عضویت نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:49300 از 51742

اتو تیک

اتو تیک
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50 درصد باقیمانده:9952 از 10000

ویرایه، دارالترجمه آنلاین

ویرایه، دارالترجمه آنلاین
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20 درصد باقیمانده:975 از 999

بازرگام

بازرگام
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 12 درصد باقیمانده:1776 از 2000

مکتب خونه

مکتب خونه
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 35 درصد باقیمانده:929 از 1000

بیوتی کد

بیوتی کد
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 15 درصد باقیمانده:1880 از 2000

اسنپ مارکت ویژه خرید اول

اسنپ مارکت ویژه خرید اول
امتیاز مورد نیاز: 5 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 20000 تومان باقیمانده:4870 از 5000

گوشی شاپ(خریدبالای 1میلیون)

گوشی شاپ(خریدبالای 1میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 50000 تومان باقیمانده:827 از 1000

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)

گوشی شاپ(خرید بالای ده میلیون)
امتیاز مورد نیاز: 10 محدودیت استفاده: 2 عدد در ماه نوع: عمومی میزان تخفیف: 100000 تومان باقیمانده:460 از 536
عضو محترم باشگاه مشتریان بانک تجارت
قوانین و مقررات باشگاه تغییر کرده است.لطفا جهت مشاهده قوانین جدید
بر روی اینجا کلیک نموده و بعد از مشاهده تیک "قوانین را مطالعه کرده
و می پذیرم" را بزنید.
قوانین را مطالعه کرده و می پذیرم

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت