مرکز ارتباط با مشتریان
1554
پشتیبانی
26207496- 26207479- 26207471
مدیریت
26290898- 26290890
توسعه محصول و برنامه ریزی
26290875
مالی
26290868
IT روابط عمومی و
26290861
علاوه بر این می توانید از طریق سیستم پشتیبانی نیز با ما تماس بگیرید


Bank Tejarat

باشگاه مشتریان تجارت، باشگاهی به وسعت خانواده بزرگ تجارت

این باشگاه فقط مختص بانک تجارت نیست بلکه همه شرکت های تابعه و مشتریان حقیقی و حقوقی بانک تجارت را در برمی گیرد.